Штампати
Путеви
Датум: 15.12.2010

Кружна раскрсница на М16.1 са улицама Ивана Горана Ковачића и Марије Димић;Пасарела Прњавор;Аутопут Градишка-Бања Лука;Аутопут Градишка-Бања Лука