Штампати
Законске основе
Датум: 02.06.2014

Према Члану 11. Закона о јавним путевима (''Службени гласник РС'', бр.3/04) Ј.П.''Путеви РС'' обавља послове управљања, грађења, одржавања и заштите мреже магистралних и регионалних путева у Републици Српској.