Штампати
Организација
Датум: 27.07.2016
Управа ЈП "Путеви РС"
 
в.д. директор: Ненад Нешић, дипл. правник
Извршни директор за правне послове: Живодар Босанчић, дипл. правник
Извршни директор за економско финанансијске послове: Жељко Ћулум, дипл. економиста
в.д. извршни директор за техничке послове: Борис Павковић, дипл. инж. грађ.
 
 
Шематски приказ организационе структуре ЈП "Путеви РС" приказан је на слици доле: