Штампати
Одлуке
  Одлука о областима на које се дијели мрежа магистралних и регионалних путева у Републици Српској
  Одлука о оснивању Ј.П.''Путеви РС''  
  Одлука о утврђивању магистралних путева  
  Одлука о критеријумима за утврђивање регионалних путева  
  Одлука о утврђивању регионалних путева