Штампати
Статут
Датум: 23.08.2012
Статут о измјени статута Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" доо Бања Лука 
Статут Јавног Предузећа ''Путеви Републике Српске''