Штампати
Закони
Датум: 28.07.2014

Законска регулатива Ј.П.''Путеви РС'' регулисана је законима и Статутом:

  • Закон о јавним путевима (''Службени гласник РС'', бр.89/13) -     
  • Закон о уређењу простора (''Службени гласник РС'' , бр.40/13) -     
  • Закон о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' , бр.75/04) -     
  • Закон о заштити животне средине -