Штампати
Правилници
Датум: 28.07.2014
Правилник о основним условима које јавни пут, њихови елементи и објекти на њима морају  да испуњавају  са аспекта безбједности саобраћаја (члан 11)
Правилник о вођењу евиденције о јавним путевима и објектима на њима (члан 13)
Правилник о постављању превентивних избочина (члан 47)
Правилник о туристичкој и осталој сигнализацији на путу (члан 144)
Правилник о саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима, начину обиљежавања радова и препрека на путу и знаковима које учесницима у саобраћају даје овлаштено лице  (члан 153)
Правилник о саобраћају у зимским условима (члан 170)
Правилник о одржавању јавних путева и објеката - (Службени гласник РС 23/05) - Нови правилник је у изради  
Правилник о номенклатури основних средстава и нематеријалних улагања и стопама амортизације  
Правилник о садржини и начину вођења грађевинског дневника и књиге инспекције  
Правилник о ванредном превозу (нови)  - (Службени гласник РС 27/15)
Правилник о ванредном превозу (стари)  - (Службени гласник РС 71/04)
Правилник о постављању, одржавању и уклањању рекламних табли и натписа - (Службени гласник РС 50/14)
Правилник о димензијама, укупним масама и осовинском оптерећењу возила на путевима  

 

* захтјев за издавање дозволе за вршење ванредног превоза преузмите са почетне странице (Актуелности)