Штампати
Одлуке
 
11.04.2017 Одлука о отказивању поступка јавне набавке
24.03.2017 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
24.03.2017 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
24.03.2017 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
10.03.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
10.03.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
10.02.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
10.02.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
10.02.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
14.02.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
01.02.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
25.01.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
25.01.2017 Одлука о избору најповољнијег понуђача
26.12.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
22.12.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
21.12.2016 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
12.12.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
12.12.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
22.11.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
14.10.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
05.10.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
14.10.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
18.10.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
14.10.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
13.10.2016 Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
07.10.2016 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
07.10.2016 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
07.10.2016 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
11.10.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
27.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
23.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
15.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
15.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
15.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
15.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
16.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
08.09.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
30.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
06.09.2016 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
02.09.2016 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
15.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
15.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
25.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
25.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
19.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
19.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
19.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
03.08.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
29.07.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
21.07.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
29.06.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
22.06.2016 Одлука о одгађању наставка поступка јавне набавке
22.06.2016 Одлука о одгађању наставка поступка јавне набавке
20.06.2016 Одлука о одгађању наставка поступка јавне набавке
13.06.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
13.06.2016 Одлука о обустави поступка набавке
08.06.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
31.05.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
11.04.2016 Одлука о стављању ван снаге одлуке о избору најпов. понуђача
03.05.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
19.04.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
19.04.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
19.04.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
22.04.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
22.04.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
09.03.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
09.02.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
04.02.2016 Одлука о избору најповољнијег понуђача
24.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
28.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
24.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
17.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
01.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
01.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
01.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
01.12.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
08.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
11.11.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
04.11.2015 Одлука о поништењу поступка јавних набавки
02.11.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
08.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
08.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
08.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
15.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
09.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
01.10.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
15.09.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
15.09.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 03.09.2015 Одлука о поништењу поступка јавних набавки
 24.08.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 24.08.2015 Одлука о поништењу поступка јавних набавки
 24.07.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 14.07.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђачa
 06.07.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 11.06.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 01.06.2015 Одлука о поништењу поступка јавне набавке
 23.04.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 15.04.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.03.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача
 19.03.2015 Одлука о избору најповољнијег понуђача