Штампати
Образац реализације уговора за 2016. и 2017. годину
Датум: 21.12.2017
 
Датум закљ. уговора Опис и ознака по ЈРЈН  
13.12.2017 Услуге периодичних љекарских прегледа запослених, референца 068/17
18.12.2017 Израда теренског елабората и обиљежавање линије експропријације на дијелу регионалног пута Р-476, Укрина - Горња Вијака, референца 067/17
15.12.2017 Набавка и сукцесивна испорука горива (ЕУД, БМБ-95, БМБ-98) за службена возила ЈП "ПУТЕВА РС" д.о.о. Бања Лука, референца 069/17
15.12.2017 Израда урбанистичко-техничких услова за пројекат: "Изградња магистралног пута М-18, Брод на Дрини - Граница БиХ/ЦГ (Хум)", референца 062/17
06.12.2017 Набавка репрезентативног новогодишњег материјала, референца 081/17
30.10.2017 Кредитно задужење ЈП Путеви РС д.о.о. Бања Лука за финансирање инвестиција, Лот 1, референца 052/17
29.11.2017 Надзор над извођењем радова изградње Источног транзита, референца 055/17
12.10.2017 Надзор над извођењем радова изградње кружне раскрснице Ребровац, на споју магистралног пута М-4, источног транзита и ул. Степе Степановића, референца 030/17
22.11.2017 Изградља Источног транзита, референца 054/17
14.11.2017 Додатни радови на изградњи надвожњака преко жељезничке пруге и магистралног пута М-4 у Приједору, референца 037/17
14.11.2017 Надзор. изградња кружне раскрснице на магистралном путу на улазу у Прњавор, референца 059/17
02.11.2017 Изградња кружне раскрснице на магистралном путу на улазу у Прњавор, референца 058/17
13.10.2017 Набавка дигитализације трајне архивске грађе, референца 056/17
17.10.2017 Ревизија техничке документације за пројекат; Реконструкција регионалног пута Р-459а, дионица Вршани - Рача, за поддионице Доње Црњелово - Батковицћ и Батковић - Остоићево, референца 057/17
09.10.2017 Стручно-технички надзор и контрола квалитета у току извођења радова на пројекту; Реконструкција регионалног пута Р-459а, дионица Вршани-Рача, за поддионице Доње Црњелово - Батковић и Батковић - Остоићево, референца 061/17
04.10.2017 Изградња теренског елабората и обиљежавање линије експропријације на дијелу регионалног пута Р-435, дионица Невесинје - Берковићи, поддионица Зови До - Берковићи, у дужини од 13,8 km, референца 053/17
29.09.2017 Израда техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Санација клизишта на регионалном путу Р-404, дионица Будимлић Јапра - гр. РС/ФБХ (Подвидача), на стационажи 5+517,00 km, референца 025/17
02.10.2017 Изградња кружне раскрснице Ребровац, на сpoју магистралног пута М-4, источног транзита и улице Степе Степановића, референца 029/17
25.09.2017 Ревизија финансијских извјештаја ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука за 2017. годину, референца 040/17
04.09.2017 Надзор над извођењем радова изградње 2 кружне раскрснице у Лукавици. на регионалном путу Р-446, референца 032/16
13.06.2017 Набавка адвокатских услуга, референца 008/17
08.07.2017 Услуге израде базе података и катастра путева, референца 023/16
14.07.2017 Набавка услуга прања и хемијског чишћења возила, референца 038/17
18.08.2017 Услуге превентивног и интервентног сервиса и набавка резервних дијелова, референца 050/17
18.08.2017 Набавка канцеларијског материјала, референца 043/17
16.08.2017 Изградња 2 кружне раскрснице у Лукавици, на регионалном путу Р-446, референца 031/17
28.06.2017 Набавка крсне славе, референца 035/17
28.06.2017 Услуге коришћења паркинг простора за службена возила за другу зону, за период 01.01.2017 до 31.12.2017. године, референца 013/17
29.05.2017 Кориштење услуга медијског сервиса "СРNА", референца 006/17
08.06.2017 Антивирусна и FW заштита за 100 корисника (продужење лиценце BitDefender), референца 011/17
19.06.2017 Набавка превоза архиве и архивски демо и сређивање архивске грађе, референца 014/17
15.16.2017 Годишња претплата на дневне листове "Независне новине" и "Глас Српске" за 2016. годину, референца 020/17
04.09.2017 Надзор над извођењем радова изградње 2 кружне раскрснице у Лукавици, на регионалном путу Р-446, референца 032/17
30.06.2017 Осигурање возила од аутоодговорности и каско осигурање возила, референца 007/17
30.06.2017 Осигурање имовине и колективно осугурање запослених од посљедица несретног случаја, Лот 1 и Ло2 2, референца 004/17
29.08.2017 Стручно - технички надзор над изградњом приступне саобраћајнице од регионалног пута Братунац - Скелани до граничног прелаза, референца 028/17
29.08.2017 Изградња приступне саобраћајнице од регионалног пута Братунац - Скелани до граничног прелаѕа, референца 027/17
22.08.2017 Санација тунела Каловита Брда на магистралном путу М-5, референца 033/17
09.08.2017 Стручно-технички надзор над изградњом новог моста на регионалном путу Р-435 Невесиње-Берковићи, поддионица Војине-Зови До, референца 072/16
09.08.2017 Калибрација уређаја за мјерење ретрорефлексије вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, референца 019/16
07.08.2017 Изградња моста преко ријеке Ѕовидолке на регионалном путу Р435 Невесиње - Берковићи, поддионица Војине-Зови До, референца 071/16
12.06.2017 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регион. путева и објеката на путевима у Републици Српској на период од 2016 - 2020. ЛОТ 3 - Област 3, референца 021/16
12.06.2017 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регион. путева и објеката на путевима у Републици Српској на период од 2016 - 2020. ЛОТ 4 - Област 4, референца 021/16
12.06.2017 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регион. путева и објеката на путевима у Републици Српској на период од 2016 - 2020. ЛОТ 5 - Област 5, референца 021/16
27.04.2017 Ревизија геотехничких елабората израђених у оквиру Пројекта хитног опоравка од поплава - Фаза 2, референца 077/16
20.03.2017 Ревизија главних пројеката израђених у оквиру Пројекта хитног опоравка од поплава - фаза 2, референца 078/17
10.03.2017 Извођење радова зимско одржавање магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на областима 3 и 4 за период од 3 мјесеца, Лот 2 - Област 4, референца 003/17
10.03.2017 Извођење радова зимско одржавање магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на областима 3 и 4 за период од 3 мјесеца, Лот 1 - Област 3, референца 003/17
15.02.2017 Правно савјетовање и пружање правне помиоћи за потребе Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука, референца 002/17
03.02.2017 Ревизија главног пројекта за уклањање изграђених наплатних кућица и уклапање у постојеће стање на магистр. путу М-16, дионица Клашнице 2 - Шарговац, референца 083/16
25.01.2017 Кружна раскрсница на укрштању западног транзита у илици Марије Димић и Ивана Горана Ковачића у Бањалуци, референца 081/16
31.01.2017 Изградња локалног пута од посебног значаја Л-002, Вучија Пољана - Потоци - Муселиновац, референца 070/16
31.02.2017 Ревизија безбједности саобраћаја на Главном пројекту рехаб. и реконструкције магистр. пута М17,2, дионица Дервента - Врхови - Шешлије, референца 068/16
31.01.2017 Ревизија безбједности саобраћаја на Главном пројекту рехаб. и реконструкције магистр. пута М6.1, дионица Бакрачуша-Невесиње, референца 067/16
16.02.2017 Технички преглед изведених радова на пројекту изградње објекта за заштиту од одрона и осулина - галерија на магистралном путу М-19, дионица Каракај 2 - Дрињача, референца 084/16
03.03.2017 Технички преглед иѕведених радова на пројекту изградње регионалног пута Р-435, дионица Невесиње - Берковићи, поддионица Војине - Зови До, референца 088/16
16.02.2017 Услуге превентивног и интервентног сервиса и набавка резервних дијелова ѕа воѕило "NISSAN Murano", Лот 2 референца 075/17
08.02.2017 Услуге превентивног и интервентног сервиса и набавку резервних дијелова за возила Skoda Octavia 1,8 TSI, референца 075/16
10.02.2017 Извођење радова зимског одржавања магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на областима 3,4 и 5 (Лот 3 - Област 4), референца 001/17
10.02.2017 Извођење радова зимског одржавања магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на областима 3,4 и 5 (Лот 4 - Област 5), референца 001/17
10.02.2017 Извођење радова зимског одржавања магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на областима 3,4 и 5 (Лот 2 - Област 3), референца 001/17
20.02.2017 Извођење радова одржавања и заштите  магистралних и регионалних путева и објеката у Републици Српској на период од 2016 до 2020, године, област 12, референца 021/16
20.02.2017 Иѕвођење радова одржавања и заштите  магистралних и регионалних путева и објеката у Републици Српској на период од 2016 до 2020, године, област 11, референца 021/16
10.02.2017 Додатни радови на реализацији пројекта: Извођење радова рехабилитације регионалних путева Р453 Сребреница - Зелени Јадар у дужини од 8,7 км и Р452 Зелени Јадар - Скелани од 1,3 км, референца 087/16
02.02.2017 Услуге годишње техничке подршке Oracle Database Standard Edition - named - user Perpetual, референца 063/16
25.01.2017 Израде измјене стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова са планом парцелације за пројекат: Модернизација рег. пута Р-435, Невесиње - Берковићи, референца 082/16
25.01.2017 Уговор о набавци и сукцесивној испоруци хигијеских средстава и средстава за чишћење
19.01.2017 Набавка личних заштитних средстава, референца 063/16
05.01.2017 Набавка хардверске компоненте за пројекат израде базе података и катастра путева, референца 035/16
16.12.2016 Израде главног пројекта рехабилитације магистралног пута М-4, дионица Приједор - Шарговац, (Приједорска петља), референца 057/16
23.11.2016 Набавка канцеларијског и штампаног материјала - резервисани уговор, референца 061/16
07.10.2016 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској - Област 10, референца 021/16
21.10.2016 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској - Област 9, референца 051/16
21.10.2016 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској - Област 8, референца 051/16
04.10.2016 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској - Област 7, референца 021/16
04.10.2016 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској - Област 6, референца 021/16
04.10.2016 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској - Област 2, референца 021/16
03.11.2016 Израде снимка изведеног стања и урбанистичко-техничких услова са планом парцелације за локални пут Л-011, референца 053/16
24.10.2016 Израда урбанистичко-техничких услова са планом парцелације за регионални пут Р-476, референца 052/16
28.10.2016 Стручно - технички надзор над изградњом кружне раскснице у Милићима, референца 056/16
27.10.2016 Израда публикације о саобраћајном оптерећењу на магистралној и регионалној путној мрежи Републике Српске, референца 032/16
13.10.2016 Техничке контроле главног пројекта за изградњу заједничког граничног прелаза са приступном саобраћајницом мосту преко ријеке Дрине у Братунцу, референца 048/16
11.10.2016 Ревизија финансијских извјештаја ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука за 2016, годину, референца 046/16
23.09.2016 Извођење радова на изградњи кружне раскрснице у Милићима, референца 044/16
14.09.2016 Израда студије утицаја на животну средину за пројекат изградње регионалног пута Р-477а, референца 043/16
25.08.2016 Израда главног пројекта и урбанистичко-техничких услова са планом парцелације, референца 041/16
24.08.2016 Израда главног пројекта рехабилитације магистралног пута М-6.1, референца 040/16
26.09.2016 Модернизација регионалног пута Р-435, Невесиње-Берковићи, референца 050/16
05.09.2016 Израда главног пројекта рехабилитације магистралног пута М-6, референца 042/16
14.09.2016 Израда главног пројекта рехабилитације магистралног пута М-17, референца 038/16
20.09.2016 Услуга периодичног прегледа запослених, референца 054/16
08.08.2016 Израда Урбанистичко-техничких услова са планом парцелације, референца 045/16
16.08.2016 Провјера безбједности саобраћаја на дијелу магистралне путне мреже Републике Српске за 2016. годину, референца 034/16
04.08.2016 Набавка опреме за бежични приступ интернету, референца 014/16
10.08.2016 Набавка и испорука канцеларијског материјала, референца 037/16
14.07.2016 Вршење мониторинга у току експлоатације у складу са еколошком дозволом, референца 028/16
14.07.2016 Вршење мониторинга у току извођења радова у складу са еколошком дозволом, референца 029/16
14.07.2016 Израда Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе, референца 027/16
14.07.2016 Израда измјене и допуне стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова
14.07.2016 Вршење мониторинга у току извођења радова у складу са еколошком дозволом, референца 030/16
22.06.2016 Прање службених возила ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука за период од годину дана, референца 024/16
13.07.2016 Услуге превентивног и интервентног сервиса и набавка резервних дијелова, референца 022/16
09.06.2016 Ревизија техн. документације за пројекат: Реконструкција моста бр.: 546, референца 020/16
27.06.2016 Израда Стручног мишљења и УТУ са планом парцелације за пројекат "Реконструкција регион. пута Р459а", референца 019/16
16.06.2016 Осигурање возила од аутоодговорности и каско осигурања возила, референца 018/16
29.04.2016 Услуге превентивног и интервентног сервиса и набавка резервних дијелова, референца 010/16
10.05.2016 Набавка рачунара и рачунарске опреме (десктоп радне станице, преносни рачунари, принтери), референца 011/16
10.05.2016 Ревизија финансијских извјештаја ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука, референца 001/16
01.01.2016 Осигурање имовине и колективно осигурање запослених од посљедица несретног случаја, референца 012/16
25.04.2016 Набавка превоз архиве у архивско дјело и сређивање архивске грађе, референца 015/16
05.05.2016 Осигурање имовине и колективно осигурање запослених од посљедица несретног случаја, референца 009/16
30.03.2016 Услуге техн. пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње, референца 072/15
23.02.2016 Израда пројекта изведеног стања (измјена главног пројекта) за изградњу обилазнице Града Бијељине, референца 082/15
21.01.2016 Ревизија техничке документације (главног пројекта) за пројекат "Реконструкција раскрснице у кружну раскрсницу", референца 081/15
11.01.2016 Набавка ручног професионалног GPS уређаја (3 комада), референца 078/15
24.02.2016 Израда УТУ са планом парцелације за пројекат, Реконструкција магистралног пута М-4, референца 076/15
28.01.2016 Ревизија техничке документације за пројекат Изградња моста бр. 289, преко Тобутске ријеке, референца 074/15
05.01.2016 Набавка програмског пакета AutoCAD 2015LT са годишњом претплатом, 5 лиценци, референца 071/15
24.02.2016 Годишња претплата на дневне новине "Глас Српски" и "Независне новине", референца 008/16
24.02.2016 Кориштење услуга медијског сервиса, референца 006/16
07.03.2016 Антивирусна и FW  заштита за 100 корисника (продужење лиценце BitDifender), референца 003/16
25.03.2016 Услуге коришћења паркинг простора за службена возила за другу зону, референца 002/16