Штампати
Услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама
Датум: 02.11.2017
 
За 2018. годину  
Позив на доставу понуда "Периодичног систематског прегледа запослених", референца 145/18
   
За 2017. годину  
Позив на доставу понуда "Периодичног систематског прегледа запослених", референца 068/17
Оригинални документ можете преузети овдје, референца 008/17
   
За 2016. годину  
Оригинални документ можете преузети овдје, референца 054/16
Оригинални документ можете преузети овдје, референца 031/16
   
За 2015. годину  
 :Оригинални документ можете преузети овдје