Штампати
Услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама
Датум: 25.05.2017
 
За 2017. годину  
Оригинални документ можете преузети овдје, референца 008/17
   
За 2016. годину  
Оригинални документ можете преузети овдје, референца 054/16
Оригинални документ можете преузети овдје, референца 031/16
   
За 2015. годину  
 :Оригинални документ можете преузети овдје