Штампати
Безбједност саобраћаја
Датум: 20.11.2006

Безбједност саобраћаја, као наука, има за циљ сагледавање што ширег аспекта негативних посљедица одвијања друмског саобраћаја. Тако се безбједност саобраћаја бави:

  • Факторима који утичу на одвијање друмског саобраћаја (утицај социјалне средине, органа управе који су директно или индиректно заинтересовани за безбједност саобраћаја, итд.);
  • Грешкама учесника у саобраћају (феноменологија безбједности саобраћаја – пребрза вожња, неправилно претицање, непоштовање првенства пролаза, итд.);
  • Узроцима саобраћајних незгода (етиологија безбједности саобраћаја – утицај објективних фактора као што су пут, возило, климатски услови и субјективног фактора (човјека) на процес настајања грешке учесника у саобраћају и саме саобраћајне незгоде);
  • Стратегијом безбједности саобраћаја (одговор друштва на негативне посљедице одвијања друмског саобраћаја).
Нарочит утицај на безбједност саораћаја имају важећи законски и подзаконски прописи и стандарди од којих су најважнији: Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима (''Службени гласник СФРЈ'', бр. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90, 11/91), Закон о јавним путевма (''Службени гласник РС'', бр.3/04), Правилник о саобраћајним знаковима на путевима (''Службени гласник СФРЈ'', бр.48/81, 59/81, 17/85), Правилник о основним условима које јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају испуњавати са гледишта безбједности саобраћаја (''Службени гласник СФРЈ'', бр.35/81, 45/81), многобројни важећи стандарди пројектовања, изградње и експлоатације пута, путних објеката и опреме и др. Наведени прописи дају основ регулисања система безбједности друмског саобраћаја.
 
Основни показатељ стања безбједности саобраћаја је :
  • Број саобраћајних незгода – овај показатељ спада у категорију апсолутних показатеља и основни је из разлога једноставне квантификације. Међутим, у свијету су се развиле и друге технике вриједновања стања безбједности саобраћаја, од којих су најзначајније :
  • Технике саобраћајних конфликата ( потенцијално опасне ситуације у којима, захваљујући реакцији једног од учесника у саобраћају, није дошло до саобраћајне незгоде);
  • Индикатора безбједносних перформанси (ситуације у којима није регистрована опасност по учеснике у саобраћају, али је регистровано кршење одређених прописа из области саобраћаја).
Безбједност друмског саобраћаја је мултидисциплинарна наука настала као посљедица непропорционалног развоја возила која се користе у друмском саобраћају и путне инфраструктуре. Док су се карактеристике друмских средстава превоза, поготово возно-динамичке, развијале страховитом брзином, развој путне инфраструктуре био је неприлагођен развоју возила. Данас имамо ситуацију да у свијету, током одвијања саобраћаја, на годишњем нивоу погине 1,2 милиона људи, што је еквивалентно удару 4 цунамија који је недавно погодио земље Јужне Азије! У исто вријеме између 20 и 50 милиона људи буде теже или лакше повријеђено! Процијењени трошкови саобраћајних незгода износе око 580 милијарди US$! Свјетска банка и Свјетска здравствена организација предвиђају да ће се тај број повећати на око 2 милиона до 2020. године!