Штампати
Изградња моста на P414
Датум: 11.02.2014

У складу са  зимским одржавањем магистралне и регионалне путне мреже Републике Српске који је тренутно на снази, врши се и изградња новог моста на регионалном путу Р414, у насељу Карановац. 
 
Радови на изградњи новог моста на Р414 изводе се у складу са динамиком, а извођач радова конзорциј ''Приједорпутеви/Интеграл инжењеринг'' завршио је радове бетонирања коловозне конструкције будућег новог моста и крилне зидове на обалним стубовима моста, а тренутно се изводе радови израде бетонских греда за плоче будућег новог моста. Након овог слиједе радови на изради пјешачких стаза, ограде, асфалтирања моста, те израда хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације.
 
Рок за завршетак радова изградње новог моста на Р414, у насељу Карановац је 31.03.2014. године и исти је продужен због зимских услова.