Штампати
Изградња кружне раскрснице на укрштању М4 и R473 у Теслићу
Датум: 06.03.2014

Увођењем извођача радова, предузећа ''МГ МИНД'' у посао, данас 06.03.2014. године званично су почели радови на изградњи кружне раскрснице на укрштању магистралног пута М4 и регионалног пута R473 у Теслићу.
 
Одлуком Владе Републике Српске, Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' инвестираће 270.000 КМ у изградњу кружне раскрснице која ће имати унутрашњи централни круг радијуса 10,50 метара, са апроном од 1,5метара, те радијусом унутрашњег круга од 12 метара. Вањски радијус је 21 метар што ће задовољити све услове за безбдједно одвијање свих врста саобраћаја.  Пројектом је предвиђена изградња пјешачких прелаза и рампи за инвалидна лица на будућем кружном раскршћу. Током извођења радова изградње кружне раскрснице извршиће се и реконструкција коловоза саобраћајних трака – кракова у дужини од 50-80 метара. Извођач радова је предузеће ''МГ МИНД'', а рок извођења радова је 90 дана од дана увођења извођача у посао. 
 
Постојећа четворокрака површинска раскрсница, с обзиром на саобраћајно оптерећење, мјесто је угрожене безбједности и смањене проточности саобраћаја. Изградњом кружне раскрснице побољшаће се проток моторних возила, смањити саобраћајно оптерећење на раскрсници и повећати безбједност свих учесника у саобраћају. 
 
За вријеме извођења радова на изградњи кружне раскрснице доћи ће до измјене режима саобраћаја. Измјена режима саобраћаја проводиће се уз привремено постављену саобраћајну сигнализацију, те се скреће пажња свим учесницима у саобраћају да поштују привремено постављену саобраћајну сигнализацију.