Штампати
Извршен технички преглед мост Ћорин Луг
Датум: 30.01.2015

У четвртак, 29.01.2015. године извршен је технички преглед изведених радова на изградњи новог моста преко ријеке Врбање са приступним саобраћајницама  на регионалном путу Р440, у мјесту Ћорин луг на локацији старог моста број 446 (Ободник), општина Котор Варош.  
Новоизграђени мост предвиђен је за двосмјеран саобраћај са двије саобраћајне траке и двије пјешачке стазе. Укупна ширина моста износи 10,50 метара, а дужина је 30 метара са два поља по 15 метара. 
Нови мост је изведен као интегрална монолитна мостовска конструкција (армирано-бетонска коловозна плоча дебљине 60 цм).
 Претходни стари, дрвени мост изграђен је 1960. године и био је дуг 29 метара, а конструкцију моста су чинили тровисинске (3x30 центиметара) дрвене греде. Ширина старог моста износила је 4,70 метара. 
У току градње моста извршена је заштита косина корита ријеке Врбање са бетонским плаштом дебљине 20 центиметара. 
Изградњом новог моста на регионалном путу Р440, у мјесту Ћорин луг, општина Котор Варош створени су услови за квалитетно и безбједно одвијање саобраћаја на регионалном путном правцу Ободник-Шипрање-Крушево Брдо.