Штампати
Политика безбједности саобраћаја ЈП Путеви РС
Датум: 10.06.2016
 
 :Оригинални документ можете преузети овдје

 

У складу са истинским опредјељењем Јавног предузећа ‘’Путеви Републике Српске’’ д.о.о. Бања Лука да, у складу са законским и подзаконским актима, предано и константно ради на праћењу и анализи стања безбједности саобраћаја, предузимању потребних мјера и активности на унапријеђењу безбједности саобраћаја на магистралним и регионалним путевима, Управа Јавног предузећа је, дана 07.06.2016. године, Одлуком број 01-345-УП-41/16 усвојила документ под називом ‘’Политика безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске у надлежности Јавног предузећа ‘’Путеви Републике Српске’’ д.о.о.’’.

Наведеним документом се као циљ Ј.П. ‘’Путеви РС’’ поставља смањење броја погинулих и тешко повријеђених лица на путној мрежи којом управља Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'', кроз свеобухватно и савремено дјеловање Ј.П. ''Путеви РС'' на побољшању и унапријеђењу друмске саобраћајне инфраструктуре као једног од елемената система у којима се саобраћај одвија, те стварање претпоставки за имплементацију филозофије тзв. ''опраштајућих путева''.

Поменути документ ће служити као полазна основа за израду дугорочне ‘’Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске у надлежности Јавног предузећа ‘’Путеви Републике Српске’’ д.о.о.’’, средњорочног ‘’Програма безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске у надлежности Јавног предузећа ‘’Путеви Републике Српске’’ д.о.о.’’ те краткорочних ‘’Акционих планова безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске у надлежности Јавног предузећа ‘’Путеви Републике Српске’’ д.о.о.’’ и то ангажовањем сопствених људско-материјалних ресурса на основу чега ће Ј.П. ‘’Путеви РС’’ остварити уштеде у висини од око 100.000 КМ. У наредном периоду Ј.П. ‘’Путеви РС’’ ће појачати активности на побољшању стања безбједности саобраћаја, реализацијом активности из надлежности Ј.П.