Штампати
Пуштен мост преко ријеке Укрине у Драгаловцима (Кулаши) на регионалном путу Р-474
Датум: 31.01.2017

Ненад Нешић, в.д. директор Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'', Душан Панић, начелник општине Станари и Дарко Томаш, начелник општине Прњавор  пустили су данас, 31.01.2017. године, у пробни саобраћај новоизграђени мост преко ријеке Укрине у Драгаловцима на регионалном путу Р474, дионица Горња Вијака2- Разбој, општина Станари. 

 
Kонструкција старог моста датирала је из 1950-тих година. Положај старог моста налазио се на неповољном мјесту на траси пута и представљао је „црну тачку”.
Преко старог моста дневно је прелазило 3268 возила. 
С тога се 17.08.2015. године приступило изградњи новог моста.
Нови мост уклопиљем је у нову трасу пута, а која се и има сљедеће елементе :
 Ширина саобраћајнице ш=5,50 м  ( 2 * 2,75 м )
Ширина банкине б=1,00 м
 
Мост је спрегнута конструкција са челичним гредним носачима и армирано-бетонском (АБ) плочом. Дебљина плоче је 30 цм. 
Мост је укупне дужине 81,18 м и има три распона система проста греда.
У попречном пресјеку се налазе 2 главна носача.. 
Пјешачке стазе су ширине 80цм и посједују пад од 1% ка огради моста. Одвојени су од коловоза ивичњацима. Ограда моста је укупне ширине 25 цм, а висина 100 цм.
Уговор са извођачем радова „Приједорпутеви″ а.д. Приједор је потписан је на уговорену вриједност од 1.147.116,33 КМ са ПДВ-ом. 
 
Стручно – технички надзор  обављало је предузеће „Инкопром″ Бања Лука.
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске  издало је дана 18.03.2015. под бр.15.03-360-71/11 ( наш број 02-03-ГП-1243/13 од 20.03.2015.г.) грађевинску дозволу за изградњу саобраћајнице и моста преко ријеке Укрине у Кулашима.
Мост је спој двије општине-Прњавор и Станари.