Штампати
Саопштење
Датум: 13.05.2019
Након тешке саобраћајне несреће која се десила 12.04.2019. године на дијелу магистралног пута М5, дионица граница РС (Лапишница) - Љубогошта у којој су живот изгубиле четири особе, Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' д.о.о. Бања Лука  упутило је инцијативу Министарству саобраћаја и веза РС ради формирања Комисије која ће извршити ванредан обилазак терена и снимање саобраћајне сигнализације са циљем превентивног дјеловања и спријечавања могућих других незгода на тој дионици магистралног пута. 
 
Министарство саобраћаја и веза формирало је четверочлану Комисију за одређивање постављања саобраћајне сигнализације и опреме пута, у чијем раду је учествовао и представник ЈП „Путеви Републике Српске“, која је извршила преглед локације. Комисија је констатовала да је укупна дужина магистралног пута М5, дионица граница РС (Лапишница)-Љубогошта 6.884 метара, а да том дионицом дневно прође 7.464 возила на дан (ПГДС). Закључак комисије је да је на дијелу пута гдје се  12.04.2019. године десила саобраћајна несрећа неопходно поставити  заштитну одбојну ограду у дужини од 100 метара.
 
Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' д.о.о. Бања Лука је у петак, 10.05.2019. године од Министарства саобраћаја и веза РС добило записник са наведеним закључком. Одмах по пријему записника, вршилац дужности директора ЈП ''Путеви РС'' д.о.о. Бања Лука издао је налог предузећу на одржавању путне области број 8, на којем се налази  дионица магистралног пута, да поступи по закључку и у најкраћем року постави заштитну одбојну ограду.
 
ВД ДИРЕКТОР                      
                 
Ненад Нешић, дипл.правник, с.р.