Штампати
Трајно рјешење клизишта Чемерно 2011
Датум: 12.10.2011

Тунел 'Чемерно' дуг је 2109м, а до сада је пробијено 1930 метара из правца Гацког, односно, полазне стационаже, док је са излазне стране из правца Фоче тунел пробијен у дужини од 38м. Још је преостало 84 метра да се тунел "Чемерно" у потпуности пробије, и према процјенама ови радови биће завршени почетком новембра мјесеца 2011. године. 

Пројектом је предвиђено да се радови на тунелу "Сурдуп" изводе по завршетку тунела "Чемерно". Тунел "Сурдуп" дуг је 196м и до сада је пробијен у дужини од 60 метара са израђеним порталом. 
 
Пројекат "Трајно рјешење клизишта Чемерно" подијељен је у неколико фаза, и по фазама стање изведених радова је слиједеће:
 
Прва дионица, од мјеста Врба до одвајања за превој Чемерно, дужине 634,34м у потпуности је завршена и пуштена у саобраћај;
 
Друга дионица, од одвајања за превој Чемерно до улазног портала тунела "Чемерно", дужине 1039м, у потпуности је завршена, осим хабајућег слоја асфалта и хоризонталне и вертикалне сигнализације. На овој дионици завршен је мост "Хрштица" дуг 22,4м;
 
На трећој дионици, од излазног портала тунела "Чемерно" до улазног портала тунела "Сурдуп" у дужини од 796м почели су радови, тренутно се изводе радови на ископу трупа трасе пута;
Источно Сарајево-Враца-Требевић-Јасик-Бистрица-Пале;
 
Четврта дионица подразумјева радове од излазног портала тунела "Сурдуп" до краја моста "Трнова Лука" у дужини од 2995м и тренутно се изводе радови на пробијању трасе.
Мост "Трнова Лука" дуг 408м и висином стубова од 47 метара у потпуности је завршен;
 
Пета дионица обухвата радове од краја моста "Трнова Лука" до уклапања са постојећим путем за Фочу у дужини од 760м и до сада су потпности завршени радови у дужини од 650м ове дионице на нивоу БНС (битуменизирајући слој асфалта).