Штампати
Учешће на панел дискусији ''BLIRE 2019''
Датум: 04.10.2019

У оквиру Сајма инвестиција и некретнина ''BLIRE 2019'', на панел дискусији под називом ''Највећи инвестициони пројекти-енергетика, путеви, телекомуникација'' јуче су учествовали: Ненад Нешић, вршилац дужности директора Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' д.о.о. Бања Лука, Лука Петровић в.д. генерални директор ''Електропривреде РС'', Милан Баштинац, помоћник министра енергетике РС, Миодраг Војиновић, извршни директор за технику  Мтел-а и Милан Рачић, в.д. директор ''Аеродроми РС''. 
 
Представљајући институцију на чијем је челу, Ненад Нешић  рекао је да је основна дјелатност Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука је одржавање, грађење и заштита магистралне и регионалне путне мреже коју  чини укупно 4.132,00 km путева. Према Закону о јавним путевима РС, управљање и повјеравање послова грађења, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите мреже магистралних и регионалних путева врши Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука.  
 
У претходне три године Јавно предузеће покренуло је и урадило 35 великих инфраструктурних пројеката, који су битни не само за путну мрежу Републике Српске, а за које је Јавно предузеће инвестирало преко 42 милиона. 
 
Нешић је навео неке од тих пројеката: '' Укључили смо се у завршетак неколико врло значајних пројеката на подручју града Бања Лука, у шта је инвестирано 
око 6,3 милиона КМ.  Затим је изграђена источна обилазница са кружним током у Требињу. Такође, урађена је кружна раскрсница у Лукавици, кружна расксрница у Милићима, па кружна раскрсница у Модричи, кружна раскрсница у Прњавору.''
 
Ненад Нешић је нагласио да Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' активно учествује и у инфраструктурним пројектима на подручју града Бања Лука, чиме су рјешени неки од вишегодишњих инфраструктурних пројеката. 
 
На овој панел дискусији Нешић је говорио и о пројектима који су у току између осталог  радови на рехабилитацији магистралног пута Дрињача-Милићи-Власеница у укупној дужини од 31,7 километара, затим изводе се радови на рехабилитацији регионалног пута Р446, Лукавица-Пале у укупној дужини од 3,9 километара, као и радови на изградњи западне обилазнице око Требиња. Ових дана се очекује увођење извођача у посао везано за рехабилитацију пута Љубиње-Требиње.