Штампати
Почетак радова изградње кружне раскрснице са реконструкцијом дијела магистралног пута М16 у Лакташима
Датум: 22.10.2020

Изградња кружне раскрснице са реконструкцијом дијела магистралног пута М16 у Лакташима званично почела данас, 22.10.2020. године увођењем извођача ''Нискоградња'' Лакташи у радове. 
 
Сам профил дијела магистралног пута на којем ће се вршити реконструкција, који је третиран овим пројектом, према урбанистичко-техничким условима, промјенљиве је ширине од 7м-13м. У попречном профилу магистралног пута пројектовани су, поред обостраних тротоара, зелени појас и бициклистичка стаза у дужини од око 350 м. Са десне стране магистралног пута, из правца Бањалуке, у постојећем стању налази се градски трг, те је уклапање тротоара и градског трга пројектовано са степеницама и рампом на средини трга. 
 
На позицији постојеће четверокраке раскрснице пројектована је и биће изграђена кружна раскрсница. Пречник раскрснице је D=35м са ширином коловоза од 6,5м и проширењем коловоза на унутрашње стране (апрон) 2,0м. 
 

Вриједност ове инвестиције је 1.749.000 КМ.

Извођач радова: ''Нискоградња'' Лакташи;

Надзор: ''ХКП консалтинг'' Бања Лука;

Рок за извођење радова:180 календарских дана.