Штампати
Слијегање тла на М I-102, Градишка-Козарска Дубица у мјесту Орахова
Датум: 18.01.2023

На магистралном путу првог реда М I-102, Градишка-Козарска Дубица у мјесту Орахова дошло је до слијегања тла прије неколико дана. Стручне екипе Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' су изашле на терен, извршено је обиљежавање дионице прописаном саобраћајном сигнализацијом како би се учесници у саобраћају обавијестили да наилазе на дионицу пута на којој се појавило оштећење, те да вожњу прилагоде стању и условима пута. 
 
Слијегање тла је настало због пуцања водоводне цијеви која се налази у трупу пута, услијед чега је дошло до испирања тампона у трупу пута што је за посљедицу имало слијегање тла заједно са коловозном конструкцијом и асфалтним застором. 
 
Извођач радова редовног одржавања предузима радње како би санирао стање настало пуцањем водоводне цијеви, уклањањем деформисаних слојева, те уградњом шљунчаног тампонског слоја, који ће омогућити успорено одвијење саобраћаја. 
 
Обзиром да је на снази зимско одржавање путне мреже, већи захвати у циљу трајне санације се сада не могу изводити. 
 
Уколико буде неопходно, алтернативне правце ће рјешењем о измјени режима саобраћаја дефинисати Министарство саобраћаја и веза, а користиће се и локалне саобраћајнице које се налазе у близини.