Штампати
Интензивнија изградња моста преко ријеке Врбас, у насељу Чесма, у Бањалуци
Датум: 24.02.2023

Радови на изградњи новог моста у бањалучком насељу Чесма интензивирани су крајем јануара 2023. године, када су временски услови постали повољнији. 
 
Према усвојеној технологији и организацији извођења радова, планирано је да се прво изводе радови на десној обали ријеке Врбас, а да се у другој половини године са радовима почне и на лијевој обали. На овај начин, неће доћи до беспотребног ометања тренутног режима саобраћаја у улици Браће Пиштаљића. 
 
Извођач радова је извршио све припремне радове за изградњу на десној обали ријеке Врбас: изградња приступне саобраћајнице у дужини цца 500 m, формирање радног платоа градилишта и простора предвиђеног за привремено депоновање земљаног материјала из ископа, те постављање неопходних канцеларија и просторија за складиштење материјала и средстава рада. 
 
Завршени су радови на изради бушених шипова на 6 стубних мјеста (С2, С3, С4, С5, С6 и У2) који су били доступни за извођење са лијеве обале. Укупно је изведено 37 бушених шипова, 31 шип дужине 16 m и 6 шипова дужине 12 m. 
 
У току су радови на изради наглавних плоча на стубним мјестима С5 и С4. 
 
Динамика извођења радова се одвија брже од планиране, а све захваљујући добро организованом извођачу радова и погодним временским условима. Редовно се одвија комуникација са ХЕ ''Бочац'', ради усклађивања нивоа водостаја и планираних радова.