Штампати
Панел дискусија са практичном примјеном ''Modern Road Construction''
Датум: 06.06.2023

Инжењери Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' д.о.о. Бања Лука на челу са Миланом Дакићем, вршиоцем дужности директора ЈП ''Путеви РС'' д.о.о. Бања Лука учесници су дводневне панел дискусије са практичном примјеном ''Modern Road Construction'', коју организуje Удружење грађевинских инжењера ''МОСТ'' и Удружење грађана ''Хексагон''.  
 
Циљ овог догађаја је размјена искустава о модерним материјалима и технологијама који се користе у нискоградњи и служе да побољшају квалитет, безвједност и трајање асфалтних конструкција уз вођење бриге о еколошким карактеристикама.  
 
На самој панел дискуцији обрађено је седам тема од којих свака за циљ има презентовање материјала који се користе за модерније и боље путне конструкције.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други дан планирана је практична примјена презентованих материјала, када ће се на дионици М1-101, Бања Лука 1- Бања Лука 2, у дужини од 340 метара извршити санација дијела магистралног пута примјеном савремених адитива и мрежа за ојачавање коловозне конструкције.