Штампати
Потписан споразум о реконструкцији раскрснице на магистралном путу М-6.1 на укрштању са магистралним путем М-20 у Гацку
Датум: 24.07.2023

Милан Дакић, вршилац дужности директора Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' д.о.о. Бања Лука и Огњен Милинковић, начелник општине Гацко потписали су Споразум о регулисању међусобних односа неопходних за реализацију пројекта реконструкције раскрснице на магистралном путу М-6.1 на укрштању са магистралним путем М-20 у Гацку. Циљ споразума је регулисање међусобних односа и координисано дјеловање двије стране на извршењу свих неопходних активности и радова потребних за реализацију овог пројекта
 
Према потписаном споразуму, Јавно предузеће се обавезало да ће обезбједити финансијска средства за извођење радова на пројекту, провести процедуру избора извођача радова и склoпити уговор са изабраним извођачем. Исту процедуру и обезбјеђење финансијских средстава провешће и за поступак избора стручно-техничког надзора и потписивање уговора. По добијању одобрења за грађење извођача ће увести у радове, а саму реализацију радова пратиће путем пројект-менаџера. По завршетку радова, Јавно предузеће ће заједно са општином Гацко извршити сву процедуру за прибављање употребне дозволе и обилазницу пустити у употребу
 
Општина Гацко се споразумом обавезала да ће обезбједити финансијска средства за трошкове израде пројектно-планске документације и трошкове рјешавања имовинско-правних односа. Општина Гацко ће обезбједити изведбену пројектну документацију ревидовану од стране овлаштене куће, прибавити урбанистичко-техничке услове, прибавити све неопходне сагласности за издавање локацијских услова, затим прибавити све неопходне сагласности за издавање одобрења за грађење. Према споразуму, општина Гацко ће у потпуности спровести процедуру рјешавања имовинско-правних односа и финансирати експропријацију земљишта неопходног за реализацију пројекта
 
Милан Дакић, вд директор Јавног предузећа рекао је да је у протеклих мјесец дана Влада Републике Српске на иницијативу предсједника Додика, дала налог да се уради дио пута од РиТЕ Гацко до центра града у дужини од 1, 6 километара, што је и завршено.
 
“Потписивањем споразума са начелником договорили смо да наставимо радове када је у питању општина Гацко. Поред тога, Влада Републике Српске је кренула са капиталном инвестицијом важном за Гацко, а то је путна комуникација Гацко – Тјентиште – Фоча – Шћепан Поље, инвестиција за коју је Влада издвојила 36. милиона марака”, истакао је Дакић и додао да ће настојати да издвоје одређена средства за путни правац Невесиње – Гацко.
 
Начелник Гацка Огњен Милинковић потврдио је да је ријеч о важном пројекту изградње модерне саобраћајнице, уређења кружног тока у центру града који ће растеретити саобраћај.
 
Пројекат реконструкције раскрснице на магистралном путу М-6.1 на укрштању са магистралним путем М-20 у Гацку реализоваће се слиједеће године.