Штампати
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА ЉЕСКОВЕ ВОДЕ
Датум: 01.08.2023

Санација клизишта на регионалном путу првог реда R I- 2102, Разбој –Руданка, у мјесту Љескове воде изводе се у оквиру радова редовног одржавања магистралне и регионалне путне мреже. Радови се изводе на укупној дужини од 120 метара, а санација клизишта подразумјева радове уклањања дијела тла које клизнуло, израду новог трупа пута и стабилизацију тла употребом геосинтетичких мрежа, те регулисање одводње воде, која је и узрок настанка клизишта.
 
Радове санације клизишта изводи предузеће ''МГ Минд'' које је и задужено за радове редовног одржавања на путној области број 4. До сада је урађено 60% предвиђених радова.
 
Министарству саобраћаја и веза поднесен је захтјев за продужење рока обуставе саобраћаја до 15.09.2023. године, због неповољних временских прилика у току мјесеца јуна, када извођач радова није могао изводити радове планираном динамиком.
 
Забрана саобраћаја не односи се на возила локалног становништва ради прилаза кућама, на возила хитних служби и ватрогасних возила. Истима је омогућен саобраћај на слиједећи начин:
 
- из правца Разбоја до стационаже km 9+300 и даље преусмјерава се на локалне путеве;
- из правца Руданке 12 km и даље преусмејрава се на локалне путеве.
 
У вријеме трајања забране, саобраћај се преусмјерава на алтернативне путне правце Разбој- Горња Вијака (Прњавор)- Дервента-Добој и Разбој- Тедин Хан – Добој.
 
Рјешењем Министарства саобраћаја и веза Републике Српске о измјени режима саобраћаја, извођач радова се обавезује да постави и одржава привремену саобраћајну сигнализацију, без угрожавања безбједности саобраћаја, а у складу са саобраћајним прописима и техничким стандардима.