Штампати
Стварамо услове за безбједнији саобраћај на нашим путевима
Датум: 26.10.2023

Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' и ове године је подржало организацију и узело активно учешће у реализацији и раду XII Mеђународне конференције ''Безбједност саобраћаја у локалној заједници''. 
 
В.д. директор Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' Милан Дакић је приликом прузимања захвалице за подршку организацији конференције истакао да је Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' једно од највећих предузећа у власништву Републике Српске. ''Наш циљ је ефикасније повезивање Републике Српске са окружењем, прије свега са сусједном Републиком Србијом и другим земљама, повећање протока саобраћаја отклањањем уских грла, саобраћајно и економско вредновање географског, међународног и саобраћајног положаја Републике Српске. 
 
''Активно радимо на повећању протока саобраћаја отклањањем уских грла, али и на стварању услова за што безбједнији саобраћај на нашим путевима, како би се смањио број погинулих и тешко повријеђених лица на путној мрежи'', рекао је Дакић у Бањалуци, гдје се одржава 12. Међународна конференција ''Безбједност саобраћаја у локалној заједници''. 
 
Према његовим ријечима, ''Путеви Републике Српске'' улажу максималне напоре како би се побољшала и унаприједила друмска саобраћајна инфраструктура. 
 
''Како би дали адекватан значај хуманој страни управљања путном инфраструктуром, јавно предузеће је у протеклом периоду усвојило низ озбиљних докумената, као што су Политика безбједности саобраћаја, Стратегија безбједности саобраћаја, Програм безбједности саобраћаја, као и Акциони план безбједности саобраћаја на путевима којима управља јавно предузеће'', напоменуо је Дакић.  
 
Када узмете у обзир да ова обимна саобраћајна мрежа подржава широк спектар економских и друштвених активности, није превише рећи да је безбједан и ефикасан саобраћај током цијеле године неопходан за наш начин живота, истакао је директор Дакић. 
 
С обзиром да је ''Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'', у складу са позитивним законским актима, одговорно за управљање, коришћење, развој, изградњу, одржавање, и заштиту магистралне и регионалне путне мреже Републике Српске задужени смо да обезбиједимо континуирано одвијање што је могуће безбједнијег саобраћаја. 
 
Магистар техничких наука Саша Јаснић који је и руководилац Одјељења за безбједност саобраћаја, презентацијом Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' као кључни фактор безбједности саобраћаја истакао је да је процјена да се око 90% саобраћаја одвија на магистралним и регионалним путевима у Републици Српској. ''Имамо пјешаке, бициклисте, моторна возила и све остале учеснике са практично неограниченим приступом нашој мрежи. У Републици Срској је укупна дужина магистралних и регионалних путева 4.095 км. Водећи рачуна о свим аспектима наших путева ми смо прво дефинисали стратешки оквир за наше дјеловање, ускладили акте, усвојили процедуре унапређења путне инфраструктуре са аспекта саобраћаја и дефинисали активности предузећа у складу са Законом о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске. У складу са новим технологијама Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' улаже у развој интелигентних транспортних система чиме се омогућава управљање саобраћајним токовима и даје могућност евентуалне интервенције у реалном времену'', истакао је Јаснић. 
 
Презентацију можете преузети овдје Презентација