Штампати
Изградња регионалног пута Р446 Лукавица-Загони-Јасик-Пале
Датум: 17.08.2010

Пројекат изградње регионалног пута Р446, Лукавица-Загони-Јасик-Пале, финансира се из средстава економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике Српске, из којег је за овај пројекат издвојено 8.800.000,00 КМ.

Са извођачем радова изградње предузећем ''Нискоградња'' из Лакташа 09.10.2007. године потписан је уговор. Радови се одвијају предвиђеном динамиком. Према пројектној документацији, траса регионалног пута Р446 подијељена је у двије поддионице и то: Павловац-Загони, у дужини од 4,4 km и Загони –Јасик, у дужини од 11,47 km.
 
Тренутно се радови изводе на око 9,8 km од укупно уговрених 15,87 km и то на дијелу потпуне новоградње ове регионалне саобраћајнице. На првој поддионици, Павловац-Загони, до сада су изведени слиједећи радови: завршено је 98% земљаних радова, тампонски и асфалтни слој урађен је на дужини од 4,16 km.
 
На другој поддионици, Загони-Јасик, на дужини од 4,2 km завршени су земљани радови, док се на 5,4 km исти радови завршавају. Тампонски слој на другој поддионици урађен је у дужини од 1,6 km. На овој поддионици урађен је и потпорни зид , те су довршени габони.