Штампати
Изградња кружне раскрснице на раскршћу М16.1 и ул. Марије Димић и Ивана Горана Ковачића
Датум: 20.11.2009

Изградња друге кружне раскрснице у Бањалуци, на раскршћу М16.1 и Улица Марије Димић и Ивана Горана Ковачића одвија се предвиђеном динамиком. У току 2008. године Јавном предузећу ''Путеви Републике Српске'' из Развојног програма Владе РС одобрено је по 1.500.000 КМ за изградњу двије кружне раскрснице на магистралном путу М16.1 који пролази кроз град Бањалуку.

Прво се приступило изградњи кружне раскрснице код Гимназије,чији рок за изградњу је био два мјесеца. Радове је изводило предузеће ''Интеграл инжењеринг'' и рок од два мјесеца је испоштован.
 
Радови на изградњи друге кружне раскрснице, М16.1 И Улица Марије Димић и Ивана Горана Ковачића, нису могли почети све до скора, јер град Бањалука није био рјешио имовинско-правне односе на тој дионици. Према споразуму о међусобној сарадњи који постоји између града Бањалука и ЈП ''Путеви РС'' град Бањалука је био дужан да рјеши имовинско-правне односе, а ЈП ''Путеви РС'' да обезбједи средства, проведе тендерску процедуру за избор извођача радова, обезбједи сву потребну документацију и буде супервизор изградње кружне раскрснице. Крајем септембра ове године град Бањалука је ријешио имовинско-правне послове на поменутој дионици.
 
Након провођења тендерске процедуре за најповољнијег извођача радова изабрано је предузеће ''Нискоградња'', а из Развојног програма Владе РС обезбјеђена су средства за изградњу у износу од 1.454.000 КМ.
 
19.10.2009. године ЈП ''Путеви РС'' је од Министрства за просторно уређење грађевинарство и екологију добило урбанистичку сагласност за грађење, а мјесец дана касније, 18.11.2009. године исто министарство је издало и грађевинску дозволу чиме су створени сви услови да радови на изградњи друге кружне раскрснице у Бањалуци почну.
Исти дан, 18.11.2009. године извођач радова предузеће ''Нискоградња'' је уведена у посао изградње.
 
Прва три дана извођач радова је вршио припрему терена, која подразумјева: означавање терена одговарајућом саобраћајном сигнализацијом која и упозорава возаче да се приближавају мјесту извођења радова, припрему терена, уклањање семафора и одбојних ограда и слично. Радови ће се изводити у неколико фаза,а према уговору рок за извођење радова је 90 дана.
 
Тренутно се врши прва фаза радова која подразумјева изградњу три подходника за пролаз пјешака.
 
Ова кружна раскрсница имаће два кружна прстена за кретање возила, по две улазне траке и две излазне траке на М16.1, сву потребну хоризонталну и вертикалну сигнализацију.
 
Новина на овој кружној раскрсници је изградња подходника за пролаз пјешака. Биће изграђена 3 подходника.
 
За вријеме изградње кружне раскрснице неће бити потпуне обуставе саобраћаја, него ће саобраћај бити обустављан у етапама. Тренутно је саобраћај обустављен у Улици Ивана Горана Ковачића (на дијелу магистралног пута М16.1 до Средњошколске улице) и Улици Драгана Бубића и у овим улицама саобраћај ће бити обустављен до 18.12.2009. године.