Штампати
''Други БиХ конгрес о путевима''
Датум: 25.09.2009

У Сарајеву је 24. и 25.09.2009. године одржан ''Други БиХ конгрес о цестама'' у организацији Удружења консултаната инжењера Босне и Херцеговине.

Конгрес је окупио велики број инжењера из Републике Српске, Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске, Словеније и иностранства. Размјена искустава из области грађења, пројектовања путева, израде различитих база података, заштите животне средине презентовани су кроз стурчне и научне радове.

Радови су били подјељени у неколико цјелина:
  • Стратегија развоја цестовног транспортног система;
  • Управљање цестама;
  • Студије и пројектовање;
  • Изградња и одржавање цеста;
  • Заштита околине;
  • Безбједност;
  • Финансирање цестовне инфраструктуре.