Штампати
Пројекат ''Чемерно''
Датум: 17.08.2010

Уговор о извођењу радова на објекту ''Трајно рјешење клизишта Чемерно на магистралном путу М-20,дионица Врба –Трнова Лука'', потписан је са изабраним извођачем ''Интегралинжењеринг ''а.д. Лакташи дана 14.05.2008.године на износ од 71.846.761,00 КМ. Извођач радова у посао је уведен 09.09.2008. године, а рок за завршетак радова на овом пројекту је три године од дана почетка градње.

 
У периоду од свечаног отварања радова (09.09.2008. године) до данас радови су се изводили на четири дионице трасе пута и то:
  • Прва дионица од мјеста Врба до одвајања за превој Чемерно дужине 780,00 м1 у потпуности је завршена и пуштена у саобраћај
  • Друга дионица од одвајања за превој Чемерно до улазног портала тунела Чемерно дужине 1050,00 м1 у потпуности је завршена осим хабајућег слоја асфалта, одбојне ограде, хоризонталне и вертикалне сигнализације. На овој дионици завршен и пројектом предвиђени мост
  • Почели су радови на трећој дионици од излазног портала тунела Сурдуп у дужини од 500,00 м1. На овој дионици извршена је сјеча шуме и раде се радови на ископу трупа трасе пута, уз напомену да су радови тренутно обустављени
  • Такође, почели су радови на четвртој дионици од краја великог моста у Трновој луци до спајања са постојећим путем према Тјентишту (Фочи) у дужини 820,00 м1. На овој дионици извршена је сјеча шуме као и цјелокупни радови на ископу у количини од 75.000,00 м3. Врше се припреме за израду потпорних зидова
 
Пројекат ''Чемерно'' садржи два моста. Мост на другој дионици трасе је у потпуности завршен. Почела изградња великог моста ''Трнова Лука'', дужине 396,00 м1 и висине цца 40,00 м. Овај мост је предвиђен као спрегнута челична. Све стопе и стубови су практично завршени. Урађен плато за монтажу носача, а очекује се почетак радова на монтажи крајем мјесеца јула.Радионичка израда челичне конструкције урађена је цца 100 посто
 
Пројектом су предвиђена два тунела и то тунел ''Чемерно и тунел ''Сурдуп''.
 
Тунел ''Чемерно''
 
Тунел ''Чемерно'' дужине 2109,00 м1 са нагибом до 3 посто, што је у складу са прописима и стандардима
 
До данас пробијено тунела 1250,00 м1. Набављена и инсталирана веома савремена бетонара за справлање бетена на ниским температурама
 
Набављена и смонтирана трафостаница за снабдијевање електичном енергијом бетонаре
Урађен стални далековод до улазног портала тунела дужине 1100,00 м1.
Набављена и смонтирана једна трафостаница испред тунела и једна у тунелу
Геолошки састав материјала у тунелу је веома лош (лапор и лапорци) тако да су мјесечна напредовања просјечно 80,00 м1
 
Тунел ''Сурдуп''
 
До данас овај тунел је пробијен 60, 00 м1.
Сходно динамичком плану Извођач је требао да интензивно ради на потезу тунел „Сурдуп“ према мосту „Трнова Лука“ на једну страну и према тунелу „Чемерно“ на другу страну. Ови радови се уопште не изводе због активирања горњег дијела клизишта Чемерно које је у међувремену ријешено са аспекта имовинско правних односа.