Штампати
План јавних набавки за 2016. годину
Датум: 25.04.2024
 
 29.12.2016 Четврта измјена и допуна плана јавних набавки за 2016. годину
 27.06.2016 Ревидирани план набавки III за 2016. годину
 03.05.2016 Друга измјена и допуна плана јавних набавки за 2016. годину
 03.03.2016 Прва измјена и допуна плана јавних набавки за 2016. годину
 17.02.2016 План јавних набавки за 2016. годину