Штампати
Законске основе
Датум: 29.08.2019

Према члану 19. Закона о јавним путевима (''Службени гласник РС'', број 89/13) Ј.П.''Путеви РС'' обавља послове управљања, грађења, одржавања и заштите мреже магистралних и регионалних путева у Републици Српској.