Штампати
Остало
Датум: 09.08.2019

ОСТАЛИ АКТИ

  1. Стратегија безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013.-2022. године, мај 2013. године

  2. Програм безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2014.-2018. године, фебруар 2014. године

  3. Политика безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске у надлежности ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о., мај 2016. године

  4. Московска декларација, новембар 2009. године

  5. Закључак о усвајању информације о спровођењу стратегије безбједности саобраћаја на путевима РС 2013.-2022. године, (Сл. Гласник Републике Српске бр. 46/16)

  6. Статут Ј.П. „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, (Сл. Гласник Републике Српске бр. 83/12)

  7. Стратегија развоја јавних путева у Републици Српској за период 2016.-2025. година, јуни 2016. године

  8. Закључак о усвајању информације о спровођењу стратегије безбједности саобраћаја на путевима РС 2013.-2022. године, (Сл. Гласник Републике Српске бр. 67/17)