Штампати
Закони
Датум: 09.08.2019

Законска регулатива Ј.П.''Путеви РС'' регулисана је законима и Статутом:

  1. ЗАКОН О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА, (Сл. гласник Републике Српске бр. 89/13,83/19)

  2. ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, (Сл. гласник Републике Српске бр. 75/04 и 78/11)

 

Закони везани за рад ЈП Путеви РС д.о.о. Бања Лука

  1. ЗАКОН О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊУ-СА ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА, (Сл.гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15)

  2. ЗАКОН О БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У БИХ-ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ СА ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА, (Сл. гласник БиХ бр. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 12/17)

  3. ЗАКОН О БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,(Сл. гласник Републике Српске бр. 63/11)

  4. ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БиХ, (Сл. гласник БиХ бр. 39/14)

  5. ЗАКОН О ОСИГУРАЊУ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И ОСТАЛИМ ОБАВЕЗНИМ ОСИГУРАЊИМА ОД ОДГОВОРНОСТИ-ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ, (Сл.гласник Републике Српске бр. 17/05, 64/06, 12/09