Штампати
Финансирање

Ступањем на снагу Закона о јавним путевима, поред промјене статуса дотадашње Републичке дирекције за путеве у Јавно предузеће ''Путеви РС'', измјењени су и извори из којих се новоформирано Јавно предузеће финансира.

Најзначајнији изворни приходи Јавног предузећа који 100% припадају истом су:
  • Накнада за путеве садржана у малопродајној цијени деривата нафте;
  • Накнада која се плаћа при регистрацији моторних и прикључних возила.