Штампати
Уговори
Датум: 09.08.2016
   
Услуге превентивног сервиса и набавка резервних дијелова службених возила ЈП "Путеви РС" д.о.о.  - 14.12.2015. год.  
Уговор о нбавци и сукцесивној испоруци хигиј. средстава и средстава за чишћење  - 11.01.2016. год.  
Уговор о набавци ручних професионалних ГПС уређаја  - 11.01.2016. год.  
Услуге превентивног и интервентног сервиса и набавка резервних дијелова за возилла Skoda Octavia 1,8 TSI  - 14.12.2015. год.  
Набавка програмског пакета AutoCAD 2015ЛТ са годишњом претплатом, 5 лиценци  - 05.01.2016. год.  
Извођење радова рехабилитације дијелова регион. путева Р-453 Сребреница - Зелени Јадар  - 19.10.2015. год.  
Извођење радова на рехабилитацији дијела регион. пута Р-476 Укрина - Горња Вијака  - 29.10.2015. год.  
Извођење радова на рехабилитацији дијела регион. пута Р-474 Горња Вијака - Разбој - 26.10.2015. год.  
Извођење радова на рехабилитацији маг. пута М-16, дионица Црна Ријека - Угар - 26.10.2015. год.  
 
Услуге периодичног прегледа запослених - 20.11.2015. год.  
Уговор о набавци тонера и кетриџа за уређаје "CANON:, "HP" - 11.11.2015. год.  
Уговор о набавци Autodesk AutoCAD програмски пакети - 25.09.2015. год.  
Уговор о испоруци дигиталног фотокопир апарата и плотера - 18.09.2015. год.  
Уговор о испоруци података ортофотоа и података топографксих карата - 01.09.2015. год.  
 
Уговор о испоруци канцеларијског материјала - 05.08.2015. год.  
 
Теренске услуге цијепања, обиљежавања и израде теренског елабората према урбанистичко-техничким условима за изградњу новог пута на Јахорини дужине 1355.0 м - 22.07.2015. год.  
 
Израда техничке документације - Главног пројекта регионалног пута Р-477а, дионица: манастир Моштаница - Водице - 15.07.2015. год.  
 
Дигитализација архиве ЈП "ПУТЕВИ РС" д.о.о. Бања Лука, III фаза - 22.06.2015. год.  
 
Уговор о осигурању моторних возила од ауто-одговорности и Каско осигурању возила - 18.06.2015. год.  
 
Услуге превентивног и интервентног сервиса возила и набавка резервних дијелова - 28.04.2015. год.  
 
Уговор о колективном осигурању запослених ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука од посљедица несретног случаја - 01.04.2015. год.  
 
Уговор о осигурању имовине - 31.03.2015. год.