Штампати
Образац реализације уговора у периоду 2016 до 2021. године
Датум: 24.08.2021
 
Датум закљ. уговора Опис и ознака по ЈРЈН  
4.04.2023 "Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путавима на области одржавања 10 у Републици Српској на период од четири године ",референца 136/22 ",
28.03.2023 "Израда измјене и допуне УТУ за пројекат:"Реконструкција магистралног пута MI-111(стара ознака М-18),Брод на Дрини 2-гр. БиХ/ЦГ(Хум) ",референца 137/22 ",
21.03.2023 "Набавка програмског пакета Microsoft Office Home & Business ",референца 156/22 ",
14.03.2023 "Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на области одржавања 8 у Републици Српској на период од четири године ",референца 130/22 ",
22.02.2023 "Технички пријем за извођење радова реконструкције раскрснице у кружну раскрсницу на укрштању магистралних путева М-19 и М-19.2 у Власеници ",референца 147/22 ",
22.02.2023 "Технички пријем изградње кружне раскрснице на мјесту укрштања магистралног пута М-17 и локалне саобраћајнице Стефана Првовјенчаног у Добоју ",референца 148/22 ",
22.02.2023 "Технички пријем изградње кружне раскрснице на мјесту укрштања магистралног пута М4(Tuzla-Doboj)и магистралног пута М17(Добој-Сарајево)у Добоју ",референца 149/22 ",
21.02.2023 "Изградња раскрснице на укрштању магистралног пута М-17 и регионалног пута P-474a у насељеном мјесту Руданка ",референца 132/22 ",
03.02.2023 "Израда Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат:Реконструкција магистралног пута МI-111(стара ознака М-18),дионица Брод на Дрини 2 -гр.БиХ/ЦГ(Хум) ",референца 140/22 ",
01.02.2023 "Израда детаљних геодетских подлога за пројекат:Изградња нове трасе дијела магистралног пута М-6.1 Невесиње-граница РС/ФБиХ(Бакрачуша)у зони превоја Гребак ",референца 092/22 ",
01.02.2023 "Израда генералног пројекта,предходне студије оправданости,детаљних геодетских подлога,извођење детаљних геолошких истраживања и израда геотехничког елабората,израда идејног пројекта,урбанистичко-техничких услова и главног пројекта за пројекат:Трајно измјештање трасе регионалног пута РII-4503(стара ознака Р-459),дионица Стари Угљевик-Главичице,ван граница концесионих поља за експлоатацију угља ",референца 126/22 ",
01.02.2023 "Набавка информатичке опреме ",референца 155/22 ",
01.02.2023 "Санација клизишта на магистралном путу првог реда МI-111(M-18),дионица Добро Поље-Миљевина на км 5+200 ",референца 133/22 ",
01.02.2023 "Стручно технички надзор над извођењем радова на санацији клизишта на магистралном путу првог реда МI-111(М-18),дионица Добро Поље-Миљевина на км 5+200 ",референца 134/22 ",
27.01.2023 "Ревизија главног пројекта за пројекат:Реконструкција магистралног пута МI-111(стара ознака М-18),дионица Брод на Дрини 2-гр.БиХ/ЦГ(Хум) ",референца 139/22 ",
27.01.2023 "Додатни радови на изградњи нове трасе регионалног пута Р-446а у зони Олимпијског центра Јахорина,у дужини од 1,335км ",референца 152/22 ",
27.01.2023 "Додатни радови на реконструкцији магистралног пута М6 Љубиње-Жегуља у дужини од 5,6км ",референца 153/22 ",
17.01.2023 "Додатни радови на рехабилитацији регионалног пута Р-446,Пале-Бистрица и Р-446а,Бистрица-Јахорина(осмица) ",референца 131/22 ",
16.01.2023 "Услуге техничке подршке и набавка корисничких лиценци за ORACLE Database std.ed. ",референца 150/22 ",
05.01.2023 "Набавка интернет линка на локацији Центра за надзор и управљање саобраћајем Бања Лука, у трајању од 24 мјесеца ",референца 151/22 ",
05.01.2023 "Одржавање дигиталне архиве "DiArIS" ",референца 146/22 ",
05.01.2023 "Израда инвестиционо-техничке документације за крчење шума и промјену намјене шумарског земљишта за пројекат: Реконструкција магистралног пута МI-111 (стара ознака М-18),Брод на Дрини 2 - гр. БиХ/ЦГ(Шум) ",референца 141/22 ",
30.12.2022 "Извођење радова и пројектовање за изградњу нове трасе магистралног пута М-20, Гацко-Фоча,поддионица Тјентиште-Брод на Дрини и моста преко ријеке Дрине ",референца 048/22 ",
30.12.2022 "Израда инвестиционо-техничке документације за крчење шума и промјену намјене шумског земљишта(Елаборат образложеног приједлога оправданости крчења шуме и промјене намјене шумског земљишта) за пројекат:"Изградња пасареле преко регионалног пута другог реда РII-5507,дионица Бистрица-Подграб(стара ознака Р-446а)у Олимпијском центру Јахорина"код хотела Лавина"",референца 142/22 ",
29.12.2022 "Набавка новогодишњих пакетића ",референца 144/22 ",
29.12.2022 "Услуге у области односа са јавношћу (Организовање догађаја, кетеринг) ",референца 143/22 ",
29.12.2022 "Обиљежавање пословне нове године ",референца 135/22 ",
29.12.2022 "Набавка новогодишњих пакетића ",референца 145/22 ",
29.12.2022 "Израда главног пројекта и УТУ реконструкције регионалног пута другог реда РП-5511, дионица Драгочава - граница РС/РЦГ (Шула) у дужини од ~ 43,6км ",референца 118/22 ",
02.12.2022 "Стручно технички надзор над извођењем радова на санацији клизишта на магистралном путу првог реда МI-111(М-18),дионица Крупац-граница РС/ФБиХ(Богатићи)на км 10+900 ",референца 122/22 ",
02.12.2022 "Стручно технички надзор над извођењем радова на санацији клизишта на магистралном путу првог реда МI-111(М-18),дионица Крупац-граница РС/ФБиХ(Богатићи)на км 11+266 ",референца 124/22 ",
29.11.2022 "Додатни радови на извођењу грађевинских радова рехабилитације путног правца Србац-Прњавор-Теслић у дужини од сса 82,9км ",референца 127/22 ",
29.11.2022 "Додатни радови на извођењу грађевинских радова рехабилитације путног правца Шипово-Купрес у дужини од сса 29,7км ",референца 128/22 ",
25.11.2022 "Набавка кафе ",референца 129/22 ",
10.11.2022 "Израда УТУ за пројекат:Реконструкција моста преко ријеке Татинац,на регионалном путу РII-5501(стара ознака Р-433),дионица Грајсељићи-Кланци,на CT:0+499.15км ",референца 120/22 ",
10.11.2022 "Набавка програмског пакета за MSFI9 ",референца 125/22 ",
7.11.2022 "Изградња моста у насељу Чесма на територији града Бања Лука ",референца 099/22 ",
20.10.2022 "Извођење детаљних геолошких истраживања и израда геотехничког елабората за пројекат:Изградња нове трасе дијела магистралног пута М-6.1,Невесиње-граница РС/ФБиХ(Бакрачуша)у зони превоја Гребак ",референца 093/22 ",
19.10.2022 "Унапријеђење постојећег стања магистралног пута другог реда МII-510(стара ознака M-8),дионица Фоча-Драгочава у дужини cc 5,6km ",референца 116/22 ",
19.10.2022 "Услуге испитивања квалитета асфалта(керновање и испитивање асфалтних узорака)за потребе унапријеђења стања магистралних и регионалних путева у Републици Српској,на период од три године ",референца 107/22 ",
19.10.2022 "Изградња и реконструкција расвјете у тунелима на магистралним путевима на областима 7,8,9 и 10 ",референца 061/22 ",
10.10.2022 "Ревизија финансијских извјештаја ЈП"ПУТЕВИ РС" д.о.о. Бања Лука за 2022 и 2023 годину ",референца 102/22 ",
03.10.2022 "Израда Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат:Изградња/реконструкција моста преко ријеке Лим у Рудом на регионалном путу Р-449 ",референца 111/22 ",
29.09.2022 "Стручно технички надзор над извођењем радова изградње нове трасе магистралног пута М-20,Гацко-Фоча,поддионица Тјентиште-Брод на Дрини и мост преко ријеке Дрине ",референца 049/22 ",
26.09.2022 "Одржавање возила марке "АUDI" ",референца 119/22 ",
23.09.2022 "Набавка горива ",референца 064/22 ",
16.09.2022 "Телевизијске услуге представљања ЈП"Путеви РС" д.о.о. Бања Лука у 2022. години ",референца 106/22 ",
09.09.2022 "Рехабилитација магистралног пута првог реда МI-106(стара ознака М-16),за дионице Градишка-Нова Топола-Клашнице и изградња три кружна тока ",референца 032/22 ",
06.09.2022 "Осигурање имовине и колективно осигурање запослених ",референца 101/22 ",
05.09.2022 "Израда главног пројекта и УТУ моста преко ријеке Укрине,на регионалном путу Р-476а у мјесту Стара Дубрава ",референца 090/22 ",
05.09.2022 "Технички пријем реконструкције раскрснице у кружну раскрсницу на укрштању магистралних путева М14.1 и М17.2 у Дервенти ",референца 103/22 ",
31.08.2022 "Одржавање службених возила марки "HYUNDAI" и "AUDI",Лот 1 "Одржавање службених возила марке "Hyundai i40Sedan" и "Hyundai Tucson" ",референца 105/22 ",
31.08.2022 "Израда главног пројекта санације клизишта на регионалном путу Р-411,дионица Чађавица-Топлице,на стационажи км 33+350 ",референца 083/22 ",
31.08.2022 "Реконструкција раскрснице на магистралном путу М-19 на улазу у градско подручје Општине Соколац из правца Сарајева ",референца 100/22 ",
31.08.2022 "Израда главног пројекта Мост "Шипраге 1" на ријеци Врбањи,на регионалном путу Р 440 ",референца 091/22 ",
31.08.2022 "Услуге осигурања од аутоодговорности и каско осигурања службених возила ",референца 104/22 ",
10.08.2022 "Унапређење путне инфраструктуре на области редовног одржавања број 10,11 и 12 према налозима и одлукама Јавног предузећа "Путеви РС" ",референца 053/22 ",
10.08.2022 "Унапређење путне инфраструктуре на области редовног одржавања број 7,8 и 9 према налозима и одлукама Јавног предузећа "Путеви РС" ",референца 052/22 ",
10.08.2022 "Унапређење путне инфраструктуре на области редовног одржавања број 4,5 и 6 према налозима и одлукама Јавног предузећа "Путеви РС" ",референца 051/22 ",
10.08.2022 "Унапређење путне инфраструктуре на области редовног одржавања број 1,2 и 3 према налозима и одлукама Јавног предузећа "Путеви РС" ",референца 050/22 ",
10.08.2022 "Реконструкција магистралног пута М-18(TEN-T Route 2b), Брод на Дрини - гр.РС/ЦГ (Хум / Шћепан Поље), фаза I-1 ",референца 034/22 ",
17.08.2022 "Услуге промовисања пројеката Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука у 2022. години ",референца 108/22 ",
28.07.2022 "Прање службених возила ",референца 085/22 ",
17.08.2022 "Стручно-технички надзор над извођењем радова на реконструкцији магистралног пута М-18 (TNT-T Route 2b), Брод на Дрини- гр.РС/ЦГ (Шум / Шћепан Поље), фаза I-1 ",референца 082/22 ",
12.08.2022 "Рехабилитација магистралног пута првог реда МI-115(стара ознака пута М-19), дионица Хан Пијесак-Соколац ",референца 042/22 ",
12.08.2022 "Рехабилитација магистралног пута МI-115(М-19), дионица Власеница-Хан Пијесак у дужини од cca 19,913km ",референца 044/22 ",
29.07.2022 "Набавка AutoCad лиценци ",референца 068/22 ",
29.07.2022 "Стручно технички надзор над извођењем радова на рехабилитацији магистралног пута МI-115(М-19),дионица Власеница-Хан Пијесак у дужини од cca 19,913km ",референца 045/22 ",
29.07.2022 "Стручно технички надзор над извођењем радова на рехабилитацији магистралног пута М-16,за дионице Градишка-Нова Топола-Клашнице и изградња три кружна тока ",референца 033/22 ",
26.07.2022 "Стручно технички надзор над извођењем радова на рехабилитацији магистралног пута М-19,Хан Пијесак-Соколац-Подроманија ",референца 043/22 ",
25.07.2022 "Израда главног пројекта и УТУ Изградња додатне траке за спора возила на магистралном путу М-19,дионица Подроманија-Сумбуловац,превој Романија ",референца 075/22 ",
25.07.2022 "Израда главног пројекта и УТУ Изградња додатне траке за спора возила на магистралном путу М-19,дионица Власеница-Хан Пијесак,превој Хан Поглед ",референца 074/22 ",
19.07.2022 "Теренске услуге цијепања,обиљежавања линије експропријације и израде теренског елабората према стручном мишљењу и урбанистичко-техничким условима за изградњу нове трасе магистралног пута М 1-109(М-20),Гацко-Фоча,поддионица Тјентиште-Брод на Дрини ",референца 021/22 ",
14.07.2022 "Дигитализација трајне новонастале архивске грађе која је у сталној употреби ",референца 065/22 ",
13.07.2022 "Одржавање службених возила марке"Volkswagen" ",референца 047/22 ",
13.07.2022 "Услуге периодичних љекарских прегледа запослених ",референца 016/22 ",
01.07.2022 "Додатни радови на реконструкцији регионалног пута Р-415,Језеро-Шипово ",референца 062/22 ",
01.07.2022 "Додатни радови на реконструкцији раскрснице у кружну раскрсницу на укрштању магистралних путева М14.1 и М17.2 у Дервенти ",референца 019/22 ",
29.06.2022 "Набавка потрошног материјала за текуће одржавање просторија предузећа",референца 089/22 ",
29.06.2022 "Набавка личних заштитних средстава",референца 072/22 ",
29.06.2022 "Одржавање фотокопир апарата и принтера",референца 070/22 ",
29.06.2022 "Антивирусна заштита за 100 корисника (продужење лиценце за BitDefender GravityZone)",референца 069/22 ",
29.06.2022 "Набавка потрошног материјала за штампаче",референца 041/22 ",
29.06.2022 "Набавка мултифункцијских принтера",референца 040/22 ",
27.06.2022 "Годишња претплата на дневне новине",референца 087/22 ",
24.06.2022 "Додатни радови на реконструкцији раскрснице у кружну раскрсницу на укрштању магистралних путева М14.1 и М17.2 у Дервенти ",референца 019/22 ",
24.06.2022 "Додатни радови на реконструкцији регионалног пута Р-415,Језеро - Шипово ",референца 062/22 ",
21.06.2022 "Припремне радње за допунски премјер ",референца 088/22 ",
21.06.2022 "Обука радника из области заштите од пожара ",референца 071/22 ",
21.06.2022 "Обука радника из области заштите и здравља на раду ",референца 067/22 ",
21.06.2022 "Одржавање резервног интернета и IP/MPLS линка ",референца 039/22 ",
16.06.2022 "Набавка и уградња шуко утичница са кабловима и спојним прибором ",референца 038/22 ",
16.06.2022 "Испитивање услова радне средине за свако радно мјесто(микроклима,заштита од директног и индиректног струјног удара,бука и вибрација)",референца 036/22 ",
16.06.2022 "Набавка држача за убрусе и држача за тоалет папир ",референца 054/22 ",
30.05.2022 "Израда урбанистичко-техничких услова за пројекат:Санација моста на регионалном путу РII-4503(М-14.1),дионица Шепак-граница БиХ/Србија(Шепак) ",референца 106/21 ",
27.05.2022 "Набавка услуга штампања-резервисани уговор ",референца 020/22 ",
27.05.2022 "Набавка природне изворске и минералне воде ",референца 015/22 ",
27.05.2022 "Услуге оглашавања и медијског представљања Јавног предузећа"Путеви Републике Српске"д.о.о.Бања Лука ",референца 017/22 ",
27.05.2022 "Генерално чишћење пословних просторија предузећа ",референца 018/22 ",
27.04.2022 "Израда урбанистичко-техничких услова за пројекат:Санација моста на магистралном путу МI-110(М-4),дионица Каракај3-граница БиХ/Србија(Каракај)",референца 107/21 ",
07.04.2022 "Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путавима на области одржавања 1 у Републици Српској на период од четири године",референца 053/21 ",
24.03.2022 "Израда главног пројекта за"Реконструкција моста на регионалном путу РII-5501(P-433),дионица Грајсељићи-Кланци",референца 108/21 ",
24.03.2022 "Набавка средстава за дезинфекцију руку и просторија,референца 007/22 ",
21.03.2022 "Набавка потрошног материјала и хигијенских средстава,референца 006/22 ",
21.03.2022 "Уговор о набавци канцеларијског материјала,референца 005/22 ",
14.03.2022 "Израда главног пројекта санације клизишта на магистралном путу првог реда МI-111(М-18),дионица Крупац- граница РС/фБиХ (Богатићи) на km 11+266;",референца 083/21 ",
14.03.2022 "Израда главног пројекта санације клизишта на магистралном путу првог реда МI-111(М-18),дионица Крупац- граница РС/фБиХ (Богатићи) на km 10+900;",референца 082/21 ",
14.03.2022 "Израда главног пројекта санације клизишта на магистралном путу првог реда МI-111(М-18),дионица Добро Поље-Миљевина на km 5+200;",референца 081/21 ",
14.03.2022 "Израда главног пројекта санације клизишта на магистралном путу првог реда МI-108(М-4),дионица Ивањска-Шарговац на km 11+600 и на km 11+900;",референца 080/21 ",
14.03.2022 "Набавка телекомуникацијских услуга(интернет и VPN линије) и обезбјеђење специјализованог простора за складиштење сервера и мрежне опреме",референца 057/21 ",
14.03.2022 "Израда мишљења о фактичкој експропријацији за потребе Јавног предузећа "Путеви Републике Српске"д.о.о. Бања Лука,референца 010/22 ",
10.03.2022 "Дезинфекција пословних просторија Предузећа,референца 008/22 ",
10.03.2022 "Превоз у архивски депо, архивирање и сређивање новонастале архивске грађе,референца 009/22 ",
09.03.2022 "Стручно технички надзор при извођењу радова реконструкције магистралног пута М6 Љубиње-Жегуља-Граница РС у дужини од 10,4км,референца 062/21,Лот 2 ",
09.03.2022 "Стручно технички надзор при извођењу радова реконструкције магистралног пута М6 Љубиње-Жегуља-Граница РС у дужини од 5,6км,референца 062/21,Лот 1 ",
08.03.2022 "Ревизија главног пројекта за изградњу новог моста преко ријеке Лим у Рудом на регионалном путу Р-449, ",референца 099/21
08.03.2022 "Ревизија главног пројекта:Реконструкција два моста на регионалном путу Р-476а,Шњеготина-Клупе, ",референца 100/21
08.03.2022 "Ревизија главног пројекта изградње моста на регионалном путу Р-456 преко ријеке Гњице, ",референца 104/21
08.03.2022 "Ревизија главног пројекта:Реконструкција два моста на регионалном путу Р-476а Шњеготина-Клупе, ",референца 100/21
08.03.2022 "Стручно технички надзор на радовима-Изградња тротоара и корекција радијуса кривина на магистралном путу М-19,Дрињача-Милићи-Власеница ",референца 066/22
02.03.2022 "Санација натпутњака изнад магис тралног пута М1-101 (стара ознака М16) у Трну(бивша Амбалажерка) и приступних пјешачких стаза ",референца 111/21
28.2.2022 "Технички пријем моста на регионалном путу Р-466 Лукавица-Пале,дионица Јасик-Трианглава,на стационажи 3+063-6+000км ",референца 105/21
26.1.2022 "Услуге техничке подршке одржавања IP/MPLS линка",референца 110/21
26.1.2022 "Елаборат заштите од пожара и заштите на раду за изградњу галерије на дионици регионалнога пута P-477,Мраковица-Подградци,од ст.11+820 до ст.12+075км",референца 102/21
26.1.2022 "Одржавање мрежне инфраструктуре ИП телефоније",референца 109/21
24.1.2022 "Изградња тротоара и корекција радијуса кривина на магистралном путу М-19,Дрињача-Милићи-Власеница",референца 065/21
30.12.2021 "Израда главног пројекта рехабилитације регионалног пута Коњевић Поље-Братунац(гранични прелаз Братољуб")референца 059/21
24.12.2021 Одржавање дигиталне архиве "DiArIS",референца 075/21
24.12.2021 Обиљежавање пословне нове године,референца 076/21
24.12.2021 Репрезентативни новогодишњи материјал,референца 073/21
24.12.2021 Набавка потрошног материјала за штампаче,референца 069/21
21.12.2021 Изградња пасареле преко регионалног пута P-446a са дијелом припадајуће саобраћајнице,дионица Бистрица-Подграб,у ОЦ Јахорина,код хотела Лавина,референца 039/21
16.12.2021 Теренске услуге цијепања,обиљежавања линије експрорпијације и израде теренског елабората према измјени и допуни стручног мишљења и УТУ за реконструкцију магистралног пута М-20, поддионица Десивоје-Врба,референца 061/21
9.12.2021 Стручно-технички надзор над извођењем грађевинских радова рехабилитације путног правца Србац-Прњавор-Теслић у дужини од cca 82,9км ,референца 167/20
6.12.2021 Реконструкција магистралног пута М-6,Љубиње-Жегуља,у дужини од 5,6км,референца 060/21
11.11.2021 Набавка кафе, референца 068/21
11.11.2021 Набавка поштанских услуга, референца 6-I/21
10.11.2021 Додатни радови на изградњни регионалног пута P 474,дионица Тедин Хан -гр. РС/ФБХ (Криж),поддионица Зеленковићи-Доњи Витковци,у дужини од cca 7,8km, референца 056/21
15.10.2021 Стручно технички надзор на радовима - Изградња и реконструкција расвјете у тунелима на магистралним путевима на областима 7,8,9 и 10, референца 048/21
06.10.2021 Рехабилитација магистралних путева М-14 и М-14.1, за дионице Козарска Дубица-Драксенић-Врбашка, референца 025/21
01.10.2021 Стручно-технички надзор на радовима Рехабилитација магистралних путева М-14 и М-14.1, за дионице Козарска Дубица - Драксенић - Врбашка , референца 026/21
23.09.2021 Стручно-технички надзор при извођењу радова на изградњи пасареле преко регионалног путЀ? Р-446а са дијелом припадајуће саобраћајнице,дионица Бистрица - Подграб, у ОЦ Јахорина, код хотела Лавина , референца 040/21
23.09.2021 Надзор при извођењу радова санације клизишта на магистралном путу другог реда М-502 (стара ознака регионални пут Р-405), дионица 487 Бања Лука - Бронзани Мајдан 2 на км 11+710, референца 001/21
16.09.2021 Стручно-технички надзор на радовима - Рехабилитација регионалног пута Р-446, Пале - Бистрица и Р-446а, Бистрица - Јахорина (осмица), референца 179/20
16.09.2021 Рехабилитација магистралног пута М-6.1, граница РС/ФБиХ(Бакрачуша)-Невесиње, у дужини од 11 км, референца 050/21
15.09.2021 Извођење грађевинских радова рехабилитације путног правца Србац - Прњавор - Теслић у дужини од cca 82,9км, референца 166/20
10.09.2021 Сервис и замјена батерија на 2 УПС уређаја Masterys 3/3kVA, референца 054/21
03.09.2021 Обезбјеђење физичког смјештаја рачунарских сервера са одговарајућим мрежним прикључцима и инсталираним софтвером, референца 055/21
02.09.2021 Одржавање службених возил?,? марки "HYUNDAI" и "AUDI", референца 042/21
02.09.2021 Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање службених возила, референца 038/21
30.08.2021 Набавка канцеларијског намјештаја, референца 047/21
30.08.2021 Осигурање имовине и колективно осигурање запослених, референца 046/21
26.08.2021 Провођење процедура унапређења безбједности саобраћаја и израда стратегије, програма и акционог плана активности ЈП "Путеви РС" у области безбједности саобраћаја, референца 203/21
26.08.2021 Стручно-технички надзор над извођењем грађевинских радова рехабилитације путног правца Шипово - Купрес у дужини од cca 29,7km, референца 165/20
25.08.2021 Антивирусна и FW заштита за 100 корисника (продужење лиценце BitDefender Cloud), референца 052/21
24.08.2021 Ревизија пројекта санације и означавања опасних мјеста на путној мрежи Републике Српске за 2018. годину, референца 028/21
19.08.2021 Рехабилитација магистралног пута другог реда М-510 (стара ознака магистрални пут М-8), дионица Фоча 2 - Драгочава (пролаз кроз Фочу и обнова коловоза на мосту број 124) у дужини од 0.81 км, референца 035/21
19.08.2021 Рехабилитација регионалног пута другог реда Р-5501 (стара ознака регионални пут Р-433), дионица Јажићи –? Грајсољци (улаз у град Калиновик) у дужини од 1.8 км, референца 034/21
19.08.2021 Рехабилитација рег?оналног пута другог реда Р-5501 (стара ознака регионални пут Р-433), дионица Добро Поље - Јажићи у дужини од 3.38 км, референца 033/21
09.08.2021 Прање службених возила П?_?едузећа, референца 049/21
09.08.2021 Дигитализација трајне новонастале архивске грађе која је у сталној употреби, референца 037/21
29.07.2021 Извођење грађевинских радова рехабилитације путног правца Шипово - Купрес у дужини од сса 29,7 km, референца 164/20
26.07.2021 Набавка услуга штампања - резервисани уговор, референца 045/21
23.07.2021 Израда Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат: - Реконструкција магистралног пута првог реда МI - 118(стара ознака:магистрални пут М-6), дионица граница РС/ФБиХ(Подврсник) - Љубиње, у дужини од 16 км, референца 032/21
20.07.2021 Израда идејног пројекта и УТУ за пројекат: Изградња нове трасе магистралног пута М-20, Гацко - Фоча, поддионица Тјентиште - Брод на Дрини, референца 142/20
12.07.2021 Рехабилитација магистралног пута првог реда М-101 (стара ознака магистрални пут М-16), дионица Бања Лука (Рударска) - Топлице, референца 018/21
12.07.2021 Израда главног пројекта рехабилитације: Магистрални пут М-6.1, дионице Невесиње - Кланци - Гацко, у дужини од 49,7 км, референца 130/20
09.07.2021 Набавка AutoCAD лиценци, референца 019/21
29.06.2021 Набавка горива, референца 022/21
23.06.2021 Набавка информатичке опреме, референца 021/21
23.06.2021 Набавка и инсталација активне мрежне опреме, референца 020/21
23.06.2021 Набавка личних заштитних средстава, референца 015/21
27.05.2021 Набавка природне изворске и минералне воде, референца 027/21
21.05.2021 Годишња услуга коришћења медијског сервиса, референца 023/21
20.05.2021 Рехабилитација регионалног пута првог реда Р-6102 (стара ознака регионални пут Р-435), дионица Невесиње 3 - Придворци у дужини од 5 км, референца 010/21
17.05.2021 Санација клизишта на магистралном путу другог реда М-502 (стара ознака регионални пут Р-405), дионица 487 Бања Лука - Бронзани Мајдан 2 на км 11+710, референца 195/20
10.05.2021 Додатни радови на изградњи кружне раскрснице са реконструкцијом дијела магистралног пута М-16 у Лакташима, референца 017/21
05.05.2021 Периодични систематски преглед запослених, референца 011/21
26.04.2021 Додатне услуге стручно техничког надзора на рехабилитацији магистралног пута М17, Модрича-Шешлије-Добој, референца 013/21
20.04.2021 Набавка пословне одјеће, референца 016/21
19.04.2021 Санација клизишта на магистралном путу првог реда М-111 (стара ознака магистрални пут М-18), дионица 279, Добро Поље - Миљевина, на км 9+750, референца 148/20
16.04.2021 Услуге техничке подршке за Oracle Database Std. Ed., референца 205/20
01.03.2021 Додатни радовAи на рехабилитацији М17, Модрича-Шешлије-Добој референца 189/20
01.03.2021 Израда главног пројекта рехабилитације: Регионални пут Р-412, Бјелајци - Мркоњић Град, референца 120/20
23.03.2021 Додатни радови на изградњи галерије на дионици Р477, дионица Подградци Мраковица, референца 004/20
01.03.2021 Калибрација уређаја за мјерење ретрорефлексије вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, референца 199/20
26.02.2021 Рехабилитација регионалног пута Р-446, Бистрица - Хахорина (осмица), референца 178/20
01.03.2021 Рехабилитација магистралног пута М-114, дионица Устипрача - Међеђа, референца 161/20
05.03.2021 Превоз у архивски де?a?о, архивирање и сређивање новонастале архивске грађе, референца 012/21
01.03.2021 Стручно-технички надзор на радовима - Рехабилитација М-6.1, референца 009/20
01.03.2021 Дезинфекција пословних просторија Предузећа, референца 009/21
22.02.2021 Набавка потрошног материјала и хигијенских средстава, референца 196/20
01.02.2021 И?рада пројектне документације рехабилитација регионалног пута Р-454а, Братунац 3 - Дрињача, референца 122/20
18.02.2021 Набавка средстава за дезинфекцију руку и просторија, референца 005/20
15.02.2021 Набавка дактилографских столица, референца 007/20
15.02.2021 Мјерење носивости коловоза на Р-I 3104 (R-472), референца 204/20
22.02.2021 Одржавање службених возила VW и POLO, референца 188/20
18.02.2021 Набавка заштитних маски, референца 008/20
22.02.2021 План Плус д.о.о. Зеница, референца 181/20
03.02.2021 Набавка горива за службена возила ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука, лот 3, референца 162/20
04.02.2021 Додатни радови - кружна раскрсница на М4 на територији града Бања Лука, референца 190/20
01.02.2021 Додатни радови на рехабилитацији Р446а, дионица Бистрица-Подграб, референца 191/20
01.02.2021 Додатни радови на реконструкцији Улице Ивана Горана Ковачића у Бања Луци, референца 200/20
01.02.2021 Израда пројектне документације: Рехабилитација Р-454 Факовићи-Скелани,i референца 121/20
25.01.2021 Извођење радова одржавања маг. и регион. путева и објеката на путевима на области одржавања 4 у Републици Срспкој, референца 152/20
29.01.2021 Набав?ка оптичких каблова за потребе опремања ИТС центра, референца 184/20
01.02.2021 Набавка потрошног материјала за штампаче, референца 171/20
29.01.2021 Набавка 2 АП за бежичну везу, референца 183/20
22.01.2021 Израда главног пројекта рехабилитације: Магистрални пут М-4, дионице Приједор-Драготиња-Благај-Нови Град, референца 118/20
22.01.2021 Технички пријем изведених радова - Реконструкција дијела М-16.1 у сврху изградње кружног тока, референца 174/20
24.12.2021 Извођење радова одржавања на области 5 у РС на период од четири године, референца 153/20
23.12.2021 Извођење радова одржавања на области 6 у РС на период од четири године, референца 129/20
24.12.2021 Извођење радова одржавања на области 12 у РС на период од четири године, референца 154/20
22.01.2021 Израда пројектне документације: Рехабилитација М-20, дионица Тјентиште - Брод на Дрини, референца 124/20
22.01.2021 Израда пројектне документације: Рехабилитација Р-433 Добро Поље - Калиновик, референца 123/20
31.12.2020 Додатни радови на рехабилитацији регионалног пута Р412, Црна Ријека - Бјелајце, референца 185/20
30.12.2020 Одржавање дигиталне архиве "DiAriS", референца 175/20
25.12.2020 Рехабилитација магистралног пута првог реда М-106 (дионица Дервента - Дервента(Жировина)), референца 133/20
03.12.2020 Уговор о извођењу радова "Реконструкција раскрснице маг. пута I реда број 108, дионица Ивањска - Шарговац", обновљени поступак", референца 138/20
29.12.2020 Набавка репрезентитивног новогодишњег материјала", референца 186/20
28.12.2020 Додатне услуге стручно-техничког надзора на пројекту "Реконструкција улице Бродског батаљона", референца 170/20
23.11.2020 Стручно-технички надзор на радовима - Реконструкција М-20, дионица Гацко - Тјентиште, поддионица Десивоје - Врба, референца 104/20
21.12.2020 Реконструкција М-20, дионица Гацко - Тјентиште, поддионица Десивоје - Врба, референца 103/20
21.12.2020 Реконструкција М-20, дионица Гацко - Тјентиште, поддионица Десивоје - Врба, референца 103/20
22.12.2020 Обиљежавања пословне нове године, референца 187/20
11.12.2020 Услуге техничке подршке одржавања IP/MPLS линка, референца 176/20
20.11.2020 Стручно технички надзор на радовима рехабилитације локалног пута Сарачица - Чокорска поља, референца 140/20
20.11.2020 Одржавање и поправка уређаја за аутоматско бројање возила, референца 114/20
21.11.2020 Стручно технички надзор на реконструкцији Р-415 Језеро Шипово, референца 086/20
20.11.2020 Стручно-технички надзор на радовима - Рехабилитација М-4, Приједор - Шарговац (Приједорска петља), референца 033/20
30.11.2020 Израда пројектне документације Изградња пасареле преко М-18, дионица Стари Угљевик - Тобут, у Угљевику, референца 094/20
18.11.2020 Рехабилитиација магистралног пута М-4, Приједор - Шарговац (Приједорска петља), референца 112/20
10.11.2020 Стручно технички надзор на радовима - Реконструкцију раскрснице у кружну раскрсницу на укрштању М14.1 и М17.2 у Дервенти, референца 127/20
20.11.2020 Реконструкција раскрснице у кружну раскрсницу на укрштању М14,1 и М17,2, референца 126/20
10.11.2020 Израда пројектне документације моста број 529 на ријеци Гњици, на регионалном путу Р456, референца 092/20
30.10.2020 Теренске услуге снимања и израда геодетског теренског елабората дијела рег. пута Невесиње-Берковићи, референца 132/20
26.09.2020 Измјенa и допуна УТУ и главног пројекта за реконструкцију М-20, референца 117/20
12.10.2020 Опрема за надзор и техничко снимање просторија, референца 125/20
30.09.2020 Ревизија пројекта имплементације мјера из Извјештаја провјере безбједности саобраћаја из 2017. године, референца 0116/20
23.09.2020 Модернизација расвјете у тунелу "Брчигово", на магистралном путу М-5 (M-I 114), референца 058/20
03.08.2020 Рехабилитација регионалног пута првог реда Р-2109, дионица Шипово - граница РС/ФБХ (Ново Село), референца 071/20
30.09.2020 Ревизија финансијских извјештаја ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука за 2020. и 2020. годину, референца 106/20
24.09.2020 Израда пројектне документације Изградња пасареле преко Р-466а, дионица Бистрица-Подграб, референца 093/20
26.08.2020 Рехабилитација маг. пута другог реда М-500, дионица Модрича-граница РС/ФБХ, референца 075/20
03.09.2020 Рехабилитација маг. пута првог реда 105, дионица Црквина-Модрича, референца 074/20
18.09.2020 Санација клизишта на Р-1102, "Арапуша 4", референца 099/20
18.09.2020 Санација клизишта на Р-1102, "Арапуша 2", референца 098/20
10.09.2020 Санација клизишта на Р-1102, "Арапуша 1", референца 097/20
18.09.2020 Набавка канцеларисјког намјештаја, референца 105/20
16.09.2020 Набавка личних заштитиних средстава (служба заштите), референца 141/20
02.09.2020 Стручно технички надзор на радовима - Изградња новог регионалног пута на Јахорини, у дужини од 1,335 км, референца 090/20
09.09.2020 Технички пријем изведених радова на пројекту: Изградња 2 кружна тока у Броду, референца 111/20
14.09.2020 Реконструкција Р-415, Језеро Шипово, референца 085/20
10.09.2020 Израда ИД картица и визит карти, референца 131/20
11.09.2020 Услуге техничке подршке проширења линка за 18 [Mb/s] за VPN, референца 107/20
26.08.2020 Извођење детаљних геолошких истраживања и израда геотехничког елабората за пројекат "Изградња нове трасе магистралног пута М-20, Гацко - Фоча, поддионица Тјентиште - Брод на Дрини", референца 109/20
14.08.2020 Провјера безбједности саобраћаја на дијелу путне мреже за 2019. године, референца 078/20
04.09.2020 Набавка службених возила, референца 113/20
19.08.2020 Испитивање квалитета асфалта приликом извођења радова рехабилитације магистралних и регионалних путева првог и другог реда У Републици Српској на областима одржавања од 1 до 2, референца 067/20
21.08.2020 Осигурање имовине и колективно осигурање запослених, референца 083/20
19.08.2020 Рехабилитација регионалног пута првог реда Р-4101, дионица Шековићи-Доње Цапарде у дужини од 1,3 км, референца 077/20
19.08.2020 Рехабилитација М-115, дионица 286 Каракај 2 - Дрињача, референца 076/20
06.08.2020 Извођење радова на Реконструкцији ул. Ивана Горана Ковачића, у Бањалуци - спој источног и западног транзита, референца 091/20
19.08.2020 Стручно технички надзор на радовима - Рехабилитација Р446а, у зони Олимпијског центра Јахорина, референца 065/20
10.08.2020 Извођење радова одржавања маг. и регион. путева и објеката на путевима на области одржавања 7 у Републици Српској на период од четири година, референца 042/20
10.08.2020 Извођење радова одржавања маг. и регион. путева и објеката на путевима на области одржавања 9 у Републици Српској на период од четири година, референца 043/20
14.08.2020 Ревизија пројекта санације клизишта на магистралном путу другог реда М 502, референца 087/20
07.08.2020 Рехабилирација регионалног пута Р-446а, дионица Бистрица-Подграб, референца 064/20
17.08.2020 Набавка рачунара и рачунарске опреме, референца 102/20
05.08.2020 Обука ИПА јединице, референца 066/20
10.08.2020 Извођење радова на "Изградња нове трасе регионалног пута Р-446а у зони Олимпијског центра Јахорина", референца 062/20
19.08.2020 Ревизија пројекта санације клизишта на магистралном путу другог реда М-502, дионица Бања Лука-Бронзани Мајдан 2 на км 11+710, референца 087/20
17.08.2020 Одржавање службених возила марки "HYUNDAI" и "AUDI" референца 095/20
13.08.2020 Рехабилитација М-101 (стара ознака М-16), дионица Карановац - Црна Ријека у дужини од 1,25 км референца 070/20
07.08.2020 Прање службенихи возила Предузећа, референца 108/20
10.08.2020 Стручно-технички надѕор-Модернизација расвјете у тунелу "Брчигово" дужине 947м, на магистралном путу М5, дионица Саставци-Устипрача, референца 059/20
28.07.2020 Стручно-технички надѕор над иѕвођењем дет. геолошких истраживања за пројекат; Изградња нове трасе М-20, Гацко-Фоча, референца 038/20
21.07.2020 Надѕор над извођењем радова реконс. магистралног пута И реда број 108, дионица Ивањска-Шарговац и локалног пута Залужани-Драгочај оддионица Тјентиште-Брод на Дрини", референца 055/20
02.07.2020 Надѕор над извођењем геодетских радова и иѕрада детаљних геод. подлога за пројекат: "Изградња нове трасе М-20, Гацко-Фоча, поддионица Тјентиште-Брод на Дрини", референца 039/20
01.07.2020 Стручно технички надѕор на радовима - Изградња галерије на дионици Р477, дионица: Подградци-Мраковица, референца 046/20
28.05.2020 Израда пројектне документације Рехабилитација М 14.1 Вршани-Бијељина, референца 035/20
28.05.2020 Израда главног пројекта рехабилираације: Рег. пут Р446, дионица Брус-Јасик, поддионица Вила Андреа-Јасик, референца 015/20
28.05.2020 Израда главног пројекта рехабилираације: Рег. пут Р446, дионица Брус-Јасик, поддионица Вила Андреа-Јасик, референца 015/20
28.05.2020 Израда главног пројекта рехабилираације: Рег. пут Р446 и Р446а, дионице пале-Бистрица-Јахорина, референца 014/20
21.05.2020 Израда пројектне документације Рехабилитација рег. пута Р405, Бања Лука (Рударска)-Стари Мајдан, референца 034/20
21.07.2020 Рехабилитација М-108, дионица Бања Лука (Ребровац) - Челинац, референца 069/20
21.07.2020 Рехабилитација М-101, дионица Бања Лука (Рударска) - Топлице, референца 068/20
08.07.2020 Набавка столова и ладичара за раднике "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука, референца 101/20
08.07.2020 Урбанистичко-технички услови и стручно мишљење са планом парцелације за Реконструкцију регионалних путева Р-414 и Р-413, Карановац-Кнежево, референца 036/20
09.07.2020 Ревизија пројеката санације оопасних мејста на путној мрежи Републике Српске за 2017. године, референца 051/20
24.06.2020 Дигитализација трајне архивске грађе која је у сталној употреби, референца 054/20
12.06.2020 Израда пројектне документације рехабилитације Регионалног пута Р476 дионица Челинац-Укрина и дионица Укрина-Клупе, референца 021/20
29.05.2020 Санација клизишта на магистралном путу првог реда М-112, дионица Заблеће- Језеро, референца 047/20
23.06.2020 Надзор при извођењу радова санације клизишта на М-112, дионица Заблеће - Језеро, дионица бр. 64, референца 048/20
12.06.2020 Израда урбанистичко-техничких услова и техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Изградња/реконструкција моста преко ријеке Лим у Рудом на регионалном путу Р-449, референца 143/19
04.06.2020 Израда пројектне документације моста на М 19.2, дионица Тишћа-Власеница, реконструкција моста број 350, референца 144/19
15.06.2020 Антивирусна и FW заштита за 100 корисника (продужење лиценце BitDefender), референца 079/20
15.06.2020 Услуге сервиса и набавка резервних дијелова за возила Шкода, референца 053/20
29.05.2020 Изградња галерије на дионици Р477, дионица: Подградци-Мраковица, референца 045/20
02.06.2020 Годишња претплата на дневне новине, референца 078/20
29.04.2020 Годишња претплата на дневне новине, референца 044/20
21.05.2020 Набавка службених одијела, референца 052/20
28.05.2020 Генерално чишћење пословних просторија предузећа, референца 049/20
28.05.2020 Набавка природен изворске и минералне воде, референца 056/20
28.05.2020 Услуга коришћења медијског сервиса, референца 057/20
03.06.2020 Израда главног пројекта рехабилитације: Магистрални пут М-14.1, дионица Дервента-Србац, референца 017/20
04.05.2020 Стручно технички надзор на радовима - Изградња два моста и дијела саобраћајнице цца 500м, регионалног пута Р476а, на дионици Шњеготина - Клупе, референца 028/20
04.05.2020 Извођење радова одржавања магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у РС на период од четири године на облаастима 2,3,10 и 11, референца 100/19
01.04.2020 Стручно-технички надзор на санацији 3 клизишта на регионалном путу Р-413, дионица Котор Варош-Митровићи, референца 118/19
01.04.2020 Стручно-технички надзор на реконструкцији регионалног пута Р-474, дионица Тедин Хан-гр.РС/ФБХ(Криж), референца 093/19
22.04.2020 Реконструкција расркснице у кружну раскрсницу на укрштању М-19 и М-19.2 у Власеници, референца 002/20
14.04.2020 Израда детаљних геодетских подлога за пројекат: "Изградња нове трасе М-20, Гацко - Фоча, поддионица Тјентиште - Брод на Дрини", референца 131/19
06.05.2020 Израда главног пројекта рехабилитације магистрални пут М-19, дионица Хан Пијесак-Соколац, референца 016/20
06.02.2020 Plateia програмско рјешење за пројектовање по методологији БИМ, референца 129/19
15.04.2020 Санација клизишта на М-4, дионица 9, Приједор - Козарац, "Калата", референца 140/19
07.04.2020 Стручно технички надзор на реконструкцији раскрснице у кружну раскрсницу на укрштању М-19 и М-19,2 у Власеници, референца 003/20
03.04.2020 TOD Oracle Introduction to SQL, референца 025/20
10.04.2020 Технички пријем изведених радова на пројекту: реконструкција улице Бродског батаљона (обилазница) у Броду, референца 026/20
19.03.2020 Израда инвестиционо-техничке документације за крчење шума и промјену намјене шумског земљишта за реализацију пројеката, референца 133/19
18.03.2020 Додатни радови на кружној раксрници на укрштању магистралног пута М-14.1, регионалног пута Р465 и Теравачке улице у Модричи, референца 126/19
18.03.2020 Стручно-технички надзор на изградњи кружне раскрснице на укрштању М-4 са улицом Ивана Горана Ковачића и Браће Пиштељић, референца 120/19
06.04.2020 Закуп паркинга за службена возила за 2020 годину, референца 022/20
03.04.2020 Израда пројектне документације - Модернизације расвјете у Тунелу Брчигово на М5 (М-I 114), референца 127/19
18.03.2020 Израда главног пројекта санације клизишта на регионалном путу Р-405, дионица 457 Бања Лука - Бронзани Мајдан 2 на км 11+710, референца 127/19
08.04.2020 Ѕтручно-тех. надзор на извођењу радова на изградњи 2 кружна тока у Броду на споју М-14.1 и планиране обилазнице (улица Бродског батаљона), референца 139/19
06.04.2020 Израда Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекте, референца 136/19
31.03.2020 Набавка и имплементација пословног софтвера, референца 123/19
27.03.2020 Израда пројектне документације санације два клизишта на М-4, дионица Ребровац-Челинац на стационажи км 10+000,00 и на стационажи км 10+450,00, референца 004/20
12.03.2020 Израда оперативног програма одржавања путног моста на заједничкој државној граници - Мост у Броду/Славонском Броду на М-17,2 БиХ DC53 PX, преко ријеке Саве, референца 012/20
12.03.2020 Израда оперативног програма одржавања путног моста на заједничкој државној граници - Мост у Броду/Славонском Броду на М-17,2 БиХ DC53 PX, преко ријеке Саве, референца 011/20
12.03.2020 Израда оперативног програма одржавања путног моста на заједничкој државној граници - Мост у Броду/Славонском Броду на М-17,2 БиХ DC53 PX, преко ријеке Саве, референца 010/20
12.03.2020 Израда оперативног програма одржавања путног моста на заједничкој државној граници - Мост у Броду/Славонском Броду на М-17,2 БиХ DC53 PX, преко ријеке Саве, референца 009/20
11.03.2020 Мониторинг у току извођења грађевинских радова у складу са еколошком дозволом за пројекте, референца 137/19
17.03.2020 Изградња 2 кружна тока у Броду на споју магистралног пута М-14.1 и планиране обилазнице, референца 138/19
02.03.2020 Технички пријем радова изградње кружне раскрснице у Приједору, на споју М4 и улице 29, новембра, референца 005/20
03.03.2020 Додатни радови на пројекту Изградња пута Р477, Подградци-Мраковица, референца 001/20
03.03.2020 Изградња два моста и дијела саобраћајнице цца 500м, Р476а, на дионици Шњеготина-Клупе, референца 142/19
28.02.2020 Превоз у архивски депо, архивирање и сређивање новонастале архивске грађе, референца 008/20
13.02.2020 Додатни радови на реконструкцији/рехабилитацији Р446, дионица Јасик-Триангла, са реконструкцијом моста, референца 112/19
25.02.2020 Израда главног п?ојекта и урбанистичко-техничких услова за санацију четири клизишта на Р-476, Укрина-Горња Вијака 2, референца 092/20
17.02.2020 Додатни радови на рехабилитацији дијела регионалног пута Р-446, у насељу Враце, референца 114/19
17.02.2020 Ревизија пројекта санације клизишта на М-5 Заблеђе - Језеро, референца 135/19
14.02.2020 Додатни радови на кружној раскрсници на укрштању рег. пута Р405 и улице Др. Јована Рашковића у Бања Луци, референца 145/19
17.02.2020 Додатни радови на рехабилитацији регионалног пута Р-452, Милићи - Зелени Јадар, референца 113/19
05.02.2020 Израда пројекта рехабилитације Регионалног пута Р459, дионица Тутњевац-Забрђе, референца 088/19
11.02.2020 Изградња кружне раскрснице на М4, референца 115/19
05.02.2020 Набавка и испорука канцелар. материјала, референца 105/19
11.02.2020 Рехабилитација маг. пута М-14.1 дионица Чатрња-Градишка, референца 130/19
10.02.2020 Услуге периодичних љекарских прегледа запослених, референца 125/19
31.01.2020 Услуге техничке подршке и набавка корисничких лиценци за Оracle Database Standard Edition - Named User Plus Perpetual, референца 101/19
17.01.2020 Стручно-технички надзор на санацији клизишта на Р-456, референца 094/19
28.01.2020 Санација клизишта на регионалном путу Р-413, дионица Котор Варош - Митровићи, поддионица Живинице - Митровићи, референца 110/19
18.12.2019 Набавка и сукцесивна испорука горива (ЕУД, БМБ-95, БМБ-98) за службена возила ЈП "ПУТЕВА РС" д.о.о. Бања Лука, референца 090/19
21.01.2020 Набавка сервера и серверске опреме, референца 124/19
24.01.2020 Додатни радови на изградњи источног транзита од Крфске улице до улице Гаврила Принципа у Бања Луци, референца 108/19
10.01.2020 Израда пројекта санације и означавања опасних мејста на пут. мрежи РС за 2018. годину, референца 080/19
21.01.2020 Пилот пројекат успостављања интелигентних транспортних система (ИТС), референца 099/19
27.12.2019 Обиљежавање Пословне нове године, референца 107/19
24.12.2019 Набавке репрезентативног новогодишњег материјала, референца 104/19
19.12.2019 Услуге техничке подршке проширења линка за 2048 [kb/s] за VPN, референца 103/19
13.12.2019 Услуге техничке подршке одржавања IP/MPLS линка, референца 102/19
25.12.2019 Обрада података бројања возила за 2016, 2017 и 2018 годину, референца 084/19
27.12.2019 Набавка хигијеснких средстава и средстава за чишћење, референца 059/19
24.12.2019 Адвокатске услуге, референца 022/19
20.12.2019 Набавка канцеларисјког намјештаја, референца 106/19
24.12.2019 Израда главних пројеката рехабилитације магистралних и регионалних путева и путева од посебног интереса у Републици Срспкој на областима од 1 до 12, референца 029/19
18.12.2019 Набавка уређаја за архивирање електронских података, референца 098/19
04.12.2019 Изградња регионалног пута Р474, дионица Тедин Хан-гр. РС/ФБХ (Криж), поддионица Зеленковићи - Доњи Витковци, референца 077/19
12.12.2019 Унапређење путне инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Пелагићево, референца 086/19
04.12.2019 Одржавање службених возила марки ''HYUNDAI'' и ''AUDI'' , референца 091/19
03.12.2019 ?еренске услуге цијепања и обиљежавања линије експропријације и израде теренског елабората према урбанистичко техничким условима са планом парцелације за санацију опасне тачке Пиљагићи на магистралном путу М-4 , референца 085/19
29.11.2019 Одржавање службених возила марке „Volkswagen Golf 2.0 TDI“ један (1) комад, година производње 2012., „VW POLO 1.2 TDI“ два (2) комада, година производње 2012. и „VW T 5 Furgon“ један (1) комад, година производње 2005., референца 083/19
08.11.2019 Стручно-технички надзор на ?анацији клизишта на регионалном путу Р-458, Површница - Лопаре, стационажа 4+400 км, референца 069/19
08.11.2019 Израда главног пројекта и урбанистичко-техничких услова са планом парцелације за пројекат: "Изградња кружне раскрснице у Лончарима на споју маг. пута М-1,8,. маг. пута М-14,1 и регионалног пута Р-462а, референца 040/19
25.11.2019 Израда пројекта рехабилитације Регионалног пута Р-446, дионица Враце-Требевић, у дужини од ~3,0 км., референца 052/19
25.11.2019 Израда главног пројекта санације клизишта на магистралном путу М-5, дионица Заблеће - Језеро, дионица бр. 64, Заблеће – Чађавица на км 7+020, Драгорај, референца 065/19
25.11.2019 Стручно-технички надзор на - рехабилитација магистралног пута М-17, Модрича-Шешлије-Добој, референца 056/19
25.11.2019 Израда генералног пројекта и претходне студије оправданости за изградњу нове трасе магистралног пута М-6.1, Невесиње – граница РС/ФБиХ (Бакрачуша), референца 041/19
25.11.2019 Стручно-технички надзор на радовима Извођење радова на регионалном путу Р477, Подградци – Мраковица, референца 037/19
25.11.2019 Стручно-технички надзор на - Рехабилитација магистралног пута М-19, Дрињача – Милићи – Власеница, референца 026/19
25.11.2019 Израда генералног пројекта и претходне студије оправданости за изградњу нове трасе пута Берковићи - Љубиње, референца 042/19
19.11.2019 Рачунарска периферија, референца 095/19
29.10.2019 Санација клизишта на Р-458: - дионица бр. 708, Површнице - Лопаре, референца 062/19
01.11.2019 Санација клизишта на Р-456: - дионица бр. 699, Прибој 2 - Лопаре у укупној дужини од 130 м, референца 061/19
22.10.2019 Стручно-технички надзор на рехабилитација регионалног пута Р412, Црна Ријека-Бјелајце, референца 170/18
04.10.2019 Извођење радова одржавања магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на области одржавања бр 8 у Републици Српској на период од четири године, референца 044/19
14.10.2019 Стручно-технички надзор у извођењу радова - Рехабилитација М-6, Љубиње - Требиње, у дужини од 59 км, референца 075/19
14.10.2019 Унапређење путне инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Берковићи, референца 064/19
01.10.2019 Одржавање услуга израде ИД картица и визит карти, референца 082/19
01.10.2019 Одржавање дигиталне архиве "DiArIS", референца 081/19
23.09.2019 Стручно-технички надзор на - Рехабилитација регионалног пута Р-452, Милићи-Зелени Јадар, референца 071/19
19.09.2019 Теренске услуге цијепања и обиљежавања линије експропријације и израде теренског елабората за санацију опасне тачке Тутњевац на магистралн?м путу М-16-1, референца 057/19
23.09.2019 Теренске услуге цијепања и обиљежавања линије експропријације и израде теренског елабората за санацију опасне тачке Љубогошта на магистралном путу М-19, референца 063/19
30.09.2019 Tower 8 програм за статичку и динамичку анализу, референца 053/19
30.09.2019 Ревизија финансијских извјештаја "ЈП Путеви РС" д.о.о. Бања Лука за 2019. годину, референца 055/19
27.08.2019 Провјера безбједности саораћаја на дијелу путне мреже за 2018. годину, референца 085/18
23.08.2019 Изградња кружне раскрснице у Приједору, на споју магистралног пута М-4 и Улице 29. новембра (веза М-4 и М-15), референца 134/18
12.09.2019 Стручно-технички надзор на извођењу радова - Спој магистралних путева М-20 и М-6, дужине 5,5 км, референца 046/19
06.09.2019 Ревизија пројекта санације клизишта на магистралном путу М-18, дионица 279, Добро Поље-Миљевина, референца 050/19
30.08.2019 Рехабилитација магистралног пута М-17, Модрича-Шешлије-Добој, референца 133/18
03.09.2019 Израда главног пројекта рехабилитиације магистралног пута М-16, за дионице Градишка - Нова Топола - Клашнице, референца 043/19
10.09.2019 Додатни радови на изградњи рег. пута Р413 Котор Варош - Митровићи, дионица Котор Варош - Соколине, референца 070/19
29.08.2019 Дигитализација трајне (новонастале) архивске грађе, референца 058/19
22.08.2019 Стручно-технички надзор на рехабилитацији дијела регион. пута Р-446, у насељу Враце, у дужини од 1,5 км, референца 021/19
14.08.2019 Рехабилитација регионалног пута Р-452, Милићи - Зелени јадар, референца 018/19
16.08.2019 Процјене вриједности некретнина, постројења и опреме, референца 034/19
01.08.2019 Извођење радова - Спој магистралних путева М20 и М6, дужине 5,5 км, референца 027/19
15.08.2019 Додатне услуге надзора на изградњи кружне раскрснице на М4, референца 033/19
19.07.2019 Прање службених возила ЈП "Путеви РС" Бања Лука за период од годину дана, референца 049/19
14.08.2019 Додатни радови на изградњи кружне раскрснице на магистралном путу М-4, дионица Бања Лука (пијаца) - Бања Лука (Ребровац) у Бањалуци, референца 032/19
29.07.2019 Унапређење путне инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Милићи, референца 038/18
05.07.2019 Израде урбанистичко-техничких услова и техничке документације за пројекат: Рехабилитација и реконтрукција регионалног пута Р415, Језеро - Шипово, референца 155/18
11.07.2019 Осигурање возила од аутоодговорности и каско осугурање службених возила, референца 013/19
12.07.2019 Набавка услуга штампања-резервисани уговор, референца 047/19
01.07.2019 Репарација и поправка радних фотеља, референца 036/19
23.07.2019 Надзор, реконструкција/рехабилитација регион. пута Р446 Лукавица-Пале, дионица Јасик-Триангла, дужине 3897,52 м, референца 059/18
17.07.2019 Обиљежавање Крсне славе предузећа, референца 048/18
10.07.2019 Антивирусна и FW заштита за 100 корисника, референца 045/18
18.06.2019 Израде генералног и претходне студије оправданости за пројекте: Изградња нове трасе М-20, Гацко-Фоча, поддионица Тјентишке-Брод на Дрини, референца 154/18
03.06.2019 Услуге превентивног и интервентног сервиса и набавка резервних дијелова за возила "Skoda Octavia 1.6 TDI,година производње 2018, 4 (четири) комада", референца 008/19
17.06.2019 Надзор. реконструкција улице Бродског батаљона (обилазница), у Броду, референца 157/18
12.06.2019 Реконструкција и рехабил. рег. пута Р446 Лукавица-Пале, дионица Јасик-Триангла, референца 114/18
19.06.2019 Одржавање уређаја за аутоматско бројање возила, референца 023/18
20.06.2019 Израда главног пројекта рехаб. магистралних путева М-14 и М-14.1, за дионице Козарска Дубица-Драксенић-Врбашка, референца 142/18
03.06.2019 Набавка потрошног материјала за штампаче, референца 015/19
31.05.2019 Набавка личних заштитних средстава, референца 017/19
11.06.2019 Израда генералног пројекта, идејног пројекта, урбанистичко-техничких услова и главног пројекта за пројекат: Изградња и модернизација регионалног пута Р-405, дионица Стари Мајдан - гр. РС/ФБиХ (Разбој), на дијелу Тромеђа - гр. РС/ФБиХ (Разбој), референца 117/18
25.04.2019 Израда урбанистичко-техничких услова и техничке документације за пројекат: Спој локалног пута Приједор - Буснови са регионалним путем Р-405 Бронзани Мајдан, референца 105/18
20.04.2019 Технички пријем. Наставак источне обилазнице Требиње, референца 169/18
20.05.2019 Ревизија пројекта имплементације мјера из Извјештаја провјере безбједности саобраћаја из 2016. године, референца 153/18
22.04.2019 Стручно - технички надзор на изградњи дионице Потоци - Муселиновац у извођењу радова и израде саобраћ. сигнализације на Л002, референца 163/18
22.05.2019 Израда пројекта имплементације мјера из извјештаја провјере безбједности саобраћаја за 2017. годину, референца 091/18
10.05.2019 Набавка природне изворске и минералне воде, референца 006/19
15.05.2019 Набавка штампача, референца 007/19
22.05.2019 Годишња претплата на дневне новине, референца 010/19
18.05.2019 Годишња услуга кориштења медијског сервиса за период од годину дана, референца 011/19
25.04.2019 Израде главног пројекта измјештања саобраћајнице у км 9+750 на магистралном путу М-18, дионица 279 Добро Поље - Миљевина, референца 166/18
13.05.2019 Извођење радова на рехабилитацији рег. пута Р-412, Црна Ријека-Бјелајце, референца 132/18
19.04.2019 Унапређење путне инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Петрово, референца 135/18
26.03.2019 Унапређење путне инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Чајниче, референца 165/18
01.04.2019 Надзор. Изградња кружне раскрснице у Приједору, на споју М-4 и ул. 29 новембра, референца 063/18
20.03.2019 Унапређење инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Источни Стари Град, референца 148/18
03.04.2019 Додатни радови на приступним путевима према новом мосту преко ријеке Дрине и граничном прелазу у Братунцу, референца 164/18
20.03.2019 Надзор - Кружна раскрсница на укрштању рег. пута Р405 и улице Др- Јована Рашковића у Бања Луци, референца 129/18
20.03.2019 Стручно - технички надзор на изградњи Источног транзита од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа у Бања Луци, референца 173/18
12.03.2019 Извођење радова на регионалном путу Р477, Подргадци - Мраковица, референца 146/18
26.03.2019 Техничка помоћ Министарству унутрашњих послова Републике Српске у складу са Уговором о размјени података са МУП-ом РС, референца 113/18
05.03.2019 Израда пројекта санације и означавања оопасних мјеста на путној мрежи Републике Српске за 2017. годину, референца 084/18
22.02.2019 Реконструкција улице бродског батаљона (обилазница) у Броду, референца 127/18
27.02.2019 Изградња кружне раскрснице на укрштању регионалног пута Р405 и улице Др. Јована Рашковића у Бања Луци, референца 128/18
22.02.2019 Унапређење путне инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Осмаци, референца 149/18
26.12.2018 Надзор. Изградња кружне раскрснице са реконструкцијом дијела магистралног пута М-16 у Лакташима, референца 065/18
14.12.2018 Надзор. Реконструкција дијела магистралног пута М16.1 у сврху изградње кружног тока на укрштању са регионалним путем Р-474 на територији општине Прњавор, референца 067/18
14.02.2019 Унапређење путне инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Лакташи, референца 141/18
27.12.2018 Израда тереснког елабората и обиљежавања линије ескрпопријације на Л-011 у дужини од око 47 км, референца 107/18
04.02.2019 Унапређење путне инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Нови град, референца 138/18
13.02.2019 Унапређење путне инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Теслић, референца 136/18
13.02.2019 Унапређење путне инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Мркоњић Град, референца 137/18
08.02.2019 Унапређење путне инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Дубица, референца 140/18
08.02.2019 Унапређење путне инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Градишка, референца 139/18
30.01.2019 Надзор на изградњи приступне саобраћајнице на М16 у Залужанима (укључење/искључење), референца 123/18
29.01.2019 Услуге периодичних љекарских прегледа запослених, референца 145/18
31.01.2019 Додатне услуге надзора на изградњи наставка источне обилазнице Требиње, референца 126/18
31.01.2019 Додатне услуге надзора на изградњи наставка источне обилазнице Требиње, референца 125/18
30.01.2019 Технички пријем. Уклањање наплатних кућица и уклапање на постојеће стање на магистралном путу М16, дионица Клашнице 2- Шарговац на територији општине Лакташи, референца 124/18
10.01.2019 Набавка приступне саобраћајнице на М16 у Залужанима, референца 115/18
13.12.2018 Надзор над извођењем радова изградње кружне раскрснице на укрштању маг. пута М14.1, рег. пута Р465 и Теравачке улице у Модричи, референца 071/18
04.12.2018 Набавка услуга надзора изградње кружне раскрснице на магистралном путу М-4, дионица Бања Лука (пијаца)-Бања Лука (Ребровац), референца 093/18
04.12.2018 Осигурање возила од аутоодговорности и каско осигурање нових службених возила, референца 095/18
29.11.2018 Набавка канцеларијског материјала, референца 108/18
04.10.2018 Изградња кружне раскрснице на укрштању магистралног пута М14.1 регионалног пута Р465 и Таревачке улице у Модричи, референца 070/18
23.10.2018 Додатне услуге надзора на регионалном путу Р413 Кнежево - Котов Варош, референца 096/18
23.10.2018 Додатне услуге надзора на регионалном путу Р477 Подградци-Мраковица, референца 097/18
22.10.2018 Изградња кружне раскрснице на маг. путу М-4, дионица Бања Лука (пијаца)-Бања Лука (Ребровац) у Баља Луци, референца 092/18
22.10.2018 Реконструкција дијела маг. пута М16.1 у сврху изградње кружног тока на укрштању са регионалим путем Р474 на територији општине Прњавор, референца 066/18
19.10.2018 Изградња кружне раскрснице са реконструкцијом дијела магистралног пута М-16 у Лакташима, референца 064/18
05.10.2018 Ревизија финансијских извјештаја ЈП Путеви РС д.о.о. Бања Лука за 2018. годину, референца 055/18
05.10.2018 Ревизија финансијских извјештаја ЈП Путеви РС д.о.о. Бања Лука за 2018. годину, референца 055/18
21.09.2018 Надзор над изградњи регионалног пута Р-413 Котор Варош-митровићи, дионица Котор Варош-Соколине, Л=3.387,00 м и дионица Котор Варош-Соколине, Л=1.445,35 м са корекцијом локалних путева у дужини Л=657 м, референца 054/18
03.09.2018 Надзор над извођењем радова изградње дијела источне обилазнице са кружним током од ст. 1+049 км до 1+550,945 км, "Требиње", референца 029/18
24.07.2018 Услуга Израда техничке документације (главни пројекат): Изградња прикључне саобраћајнице за насеље Залужани на М16, дионица Клашнице-Шарговац, референца 029/18
18.06.2018 Израда урбанистичко техничких услова за пројекат: Изградња прикључне саобраћајнице за насеље Залужани на М16, дионица Клашнице-Шарговац, референца 028/18
07.07.2018 Набавке принтера, референца 026/18
22.08.2018 Набавка службених возила, референца 036/18
14.06.2018 Набавка хигијенских средстава и средстава за чишћење, референца 044/18
26.07.2018 Услуге одржавања службених возила "HYNDAI" и "AUDI", референца 047/18
26.07.2018 Уговор о набавци Додатни радови на изградњи круж. раскрснице на магистралном путу на улазу у Прњавор, референца 038/18
24.07.2018 Уговор о набавци додатних услуга надзора на изградњи круж. раскрснице на магистралном путу на улазу у Прњавор, референца 039/18
20.06.2018 Штампање формулара записника утврђивања квалитативних својстава саобраћајне сигнализације и опреме пута, референца 022/18
02.07.2018 Подршка јавној кампањи у области безбједности саобраћаја за 2017 годину, референца 021/18
10.08.2018 Израда урбанистичко-техничких услова и техничке документације за пројекат: Реконструкција два моста на регионалном путу Р-476 а, Шњеготине-Клупе, референца 033/18
01.06.2018 Додатни радови на регионалном путу Р-413 Котор Варош - Кнежево, референца 004/18
10.07.2018 Стручно - технички надзор над радовима уклањања наплатних кућица на М-16, референца 072/17
05.07.2018 Додатни радови, Санација тунела Каловита брда на магистралном путу М-5, референца 003/18
10.07.2018 Уклањање наплатних кућица на магистралном путу М16, референца 065/17
01.06.2018 Додатни радови на регионалном путу Р447, Подградци - Мраковица, референца 005/18
11.07.2018 Израда теренског елебората и обиљежавање линије експропријације на дијелу М-6 у дужини од око15 км, дионица Граница РС/ФБиХ(Подврсник)-Љубиње, референца 019/18
09.07.2018 Набавка рачунара и рачунарске опреме, референца 027/18
09.07.2018 Осигурање возила од аутоодговорности и каско осигурање службених возила, референца 009/18
04.07.2018 Изградња дионице Потоци-Муселиновац (Граница РС/ФБиХ) са извођачем радова постављања и израде саобраћајне сигнализације и опреме пута на дијелу трасе локалног пута од посебног значаја Л002, поддионица Вучја Пољана-Потоци-Муселиновац, референца 001/18
08.05.2018 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на области 1 у Републици Српској, за период од четири година, референца 071/17
14.06.2018 Изградња регионалног пута Р413 Котор Варош-Митровићи, дионица Котор Варош-Соколине, референца 095/17
19.04.2018 Изграде планско-пројектне документације имплеменетације Извјештаја провјере безбједности саобраћаја из 2016. године, референца 047/17
26.04.2018 Изграде техничке документације (главни пројекат) за санацију 3 клизишта на регионалном путу Р-413, дионица Котор Варош - Митровићи, поддионица Живинице - Митровићи, референца 060/17
18.04.2018 Технички пријем. Изградња кружне раскрснице на магистралном путу на улазу у Прњавор, референца 060/17
13.03.2018 Израде политике иниформационе безбједности и сета пратећих интерних аката, референца 089/17
13.03.2018 Тестирање степена информационе безбједности, референца 088/17
01.03.2018 Провјера безбједности саобраћаја на дијелу магистралне путне мреже Републике Српске за 2017. годину ЛОТ2, референца 048/17
20.02.2018 Провјера безбједности саобраћаја на дијелу магистралне путне мреже Републике Српске за 2017. годину ЛОТ1, референца 048/17
28.12.2017 Израда доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат "Реконструкција регионалног пута Р-459а, дионица Вршани - Рача", референца 076/17
05.02.2018 Услуге превентивног и интервентног сервиса и набавка резервних дијелова, референца 080/17
31.01.2018 Израда инвестиционо-техничке документације за крчење шума и промјену намјене шумског земљишта за реализацију пројекта "Изградња и реконструкција регион. пута Р-477, дионица Подградци - Мраковица", референца 078/17
05.01.2018 Услуге годишње техничке подршке Oracle Database Standard Edition, референца 082/17
16.02.2018 Кредитно задужење ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука за финансирање инвестиција, референца 085/17
13.12.2017 Услуге периодичних љекарских прегледа запослених, референца 068/17
18.12.2017 Израда теренског елабората и обиљежавање линије експропријације на дијелу регионалног пута Р-476, Укрина - Горња Вијака, референца 067/17
15.12.2017 Набавка и сукцесивна испорука горива (ЕУД, БМБ-95, БМБ-98) за службена возила ЈП "ПУТЕВА РС" д.о.о. Бања Лука, референца 069/17
15.12.2017 Израда урбанистичко-техничких услова за пројекат: "Изградња магистралног пута М-18, Брод на Дрини - Граница БиХ/ЦГ (Хум)", референца 062/17
06.12.2017 Набавка репрезентативног новогодишњег материјала, референца 081/17
30.10.2017 Кредитно задужење ЈП Путеви РС д.о.о. Бања Лука за финансирање инвестиција, Лот 1, референца 052/17
29.11.2017 Надзор над извођењем радова изградње Источног транзита, референца 055/17
12.10.2017 Надзор над извођењем радова изградње кружне раскрснице Ребровац, на споју магистралног пута М-4, источног транзита и ул. Степе Степановића, референца 030/17
22.11.2017 Изградља Источног транзита, референца 054/17
14.11.2017 Додатни радови на изградњи надвожњака преко жељезничке пруге и магистралног пута М-4 у Приједору, референца 037/17
14.11.2017 Надзор. изградња кружне раскрснице на магистралном путу на улазу у Прњавор, референца 059/17
02.11.2017 Изградња кружне раскрснице на магистралном путу на улазу у Прњавор, референца 058/17
13.10.2017 Набавка дигитализације трајне архивске грађе, референца 056/17
17.10.2017 Ревизија техничке документације за пројекат; Реконструкција регионалног пута Р-459а, дионица Вршани - Рача, за поддионице Доње Црњелово - Батковицћ и Батковић - Остоићево, референца 057/17
09.10.2017 Стручно-технички надзор и контрола квалитета у току извођења радова на пројекту; Реконструкција регионалног пута Р-459а, дионица Вршани-Рача, за поддионице Доње Црњелово - Батковић и Батковић - Остоићево, референца 061/17
04.10.2017 Изградња теренског елабората и обиљежавање линије експропријације на дијелу регионалног пута Р-435, дионица Невесинје - Берковићи, поддионица Зови До - Берковићи, у дужини од 13,8 km, референца 053/17
29.09.2017 Израда техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Санација клизишта на регионалном путу Р-404, дионица Будимлић Јапра - гр. РС/ФБХ (Подвидача), на стационажи 5+517,00 km, референца 025/17
02.10.2017 Изградња кружне раскрснице Ребровац, на сpoју магистралног пута М-4, источног транзита и улице Степе Степановића, референца 029/17
25.09.2017 Ревизија финансијских извјештаја ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука за 2017. годину, референца 040/17
04.09.2017 Надзор над извођењем радова изградње 2 кружне раскрснице у Лукавици. на регионалном путу Р-446, референца 032/16
13.06.2017 Набавка адвокатских услуга, референца 008/17
08.07.2017 Услуге израде базе података и катастра путева, референца 023/16
14.07.2017 Набавка услуга прања и хемијског чишћења возила, референца 038/17
18.08.2017 Услуге превентивног и интервентног сервиса и набавка резервних дијелова, референца 050/17
18.08.2017 Набавка канцеларијског материјала, референца 043/17
16.08.2017 Изградња 2 кружне раскрснице у Лукавици, на регионалном путу Р-446, референца 031/17
28.06.2017 Набавка крсне славе, референца 035/17
28.06.2017 Услуге коришћења паркинг простора за службена возила за другу зону, за период 01.01.2017 до 31.12.2017. године, референца 013/17
29.05.2017 Кориштење услуга медијског сервиса "СРNА", референца 006/17
08.06.2017 Антивирусна и FW заштита за 100 корисника (продужење лиценце BitDefender), референца 011/17
19.06.2017 Набавка превоза архиве и архивски демо и сређивање архивске грађе, референца 014/17
15.16.2017 Годишња претплата на дневне листове "Независне новине" и "Глас Српске" за 2016. годину, референца 020/17
04.09.2017 Надзор над извођењем радова изградње 2 кружне раскрснице у Лукавици, на регионалном путу Р-446, референца 032/17
30.06.2017 Осигурање возила од аутоодговорности и каско осигурање возила, референца 007/17
30.06.2017 Осигурање имовине и колективно осугурање запослених од посљедица несретног случаја, Лот 1 и Ло2 2, референца 004/17
29.08.2017 Стручно - технички надзор над изградњом приступне саобраћајнице од регионалног пута Братунац - Скелани до граничног прелаза, референца 028/17
29.08.2017 Изградња приступне саобраћајнице од регионалног пута Братунац - Скелани до граничног прелаѕа, референца 027/17
22.08.2017 Санација тунела Каловита Брда на магистралном путу М-5, референца 033/17
09.08.2017 Стручно-технички надзор над изградњом новог моста на регионалном путу Р-435 Невесиње-Берковићи, поддионица Војине-Зови До, референца 072/16
09.08.2017 Калибрација уређаја за мјерење ретрорефлексије вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, референца 019/16
07.08.2017 Изградња моста преко ријеке Ѕовидолке на регионалном путу Р435 Невесиње - Берковићи, поддионица Војине-Зови До, референца 071/16
12.06.2017 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регион. путева и објеката на путевима у Републици Српској на период од 2016 - 2020. ЛОТ 3 - Област 3, референца 021/16
12.06.2017 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регион. путева и објеката на путевима у Републици Српској на период од 2016 - 2020. ЛОТ 4 - Област 4, референца 021/16
12.06.2017 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регион. путева и објеката на путевима у Републици Српској на период од 2016 - 2020. ЛОТ 5 - Област 5, референца 021/16
27.04.2017 Ревизија геотехничких елабората израђених у оквиру Пројекта хитног опоравка од поплава - Фаза 2, референца 077/16
20.03.2017 Ревизија главних пројеката израђених у оквиру Пројекта хитног опоравка од поплава - фаза 2, референца 078/17
10.03.2017 Извођење радова зимско одржавање магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на областима 3 и 4 за период од 3 мјесеца, Лот 2 - Област 4, референца 003/17
10.03.2017 Извођење радова зимско одржавање магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на областима 3 и 4 за период од 3 мјесеца, Лот 1 - Област 3, референца 003/17
15.02.2017 Правно савјетовање и пружање правне помиоћи за потребе Јав?ог предузећа "Путеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука, референца 002/17
03.02.2017 Ревизија главног пројекта за уклањање изграђених наплатних кућица и уклапање у постојеће стање на магистр. путу М-16, дионица Клашнице 2 - Шарговац, референца 083/16
25.01.2017 Кружна раскрсница на укрштању западног транзита у илици Марије Димић и Ивана Горана Ковачића у Бањалуци, референца 081/16
31.01.2017 Изградња локалног пута од посебног значаја Л-002, Вучија Пољана - Потоци - Муселиновац, референца 070/16
31.02.2017 Ревизија безбједности саобраћаја на Главном пројекту рехаб. и реконструкције магистр. пута М17,2, дионица Дервента - Врхови - Шешлије, референца 068/16
31.01.2017 Ревизија безбједности саобраћаја на Главном пројекту рехаб. и реконструкције магистр. пута М6.1, дионица Бакрачуша-Невесиње, референца 067/16
16.02.2017 Технички преглед изведених радова на пројекту изградње објекта за заштиту од одрона и осулина - галерија на магистралном путу М-19, дионица Каракај 2 - Дрињача, референца 084/16
03.03.2017 Технички преглед иѕведених радова на пројекту изградње регионалног пута Р-435, дионица Невесиње - Берковићи, поддионица Војине - Зови До, референца 088/16
16.02.2017 Услуге превентивног и интервентног сервиса и набавка резервних дијелова ѕа воѕило "NISSAN Murano", Лот 2 референца 075/17
08.02.2017 Услуге превентивног и интервентног сервиса и набавку резервних дијелова за возила Skoda Octavia 1,8 TSI, референца 075/16
10.02.2017 Извођење радова зимског одржавања магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на областима 3,4 и 5 (Лот 3 - Област 4), референца 001/17
10.02.2017 Извођење радова зимског одржавања магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на областима 3,4 и 5 (Лот 4 - Област 5), референца 001/17
10.02.2017 Извођење радова зимског одржавања магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на областима 3,4 и 5 (Лот 2 - Област 3), референца 001/17
20.02.2017 Извођење радова одржавања и заштите  магистралних и регионалних путева и објеката у Републици Српској на период од 2016 до 2020, године, област 12, референца 021/16
20.02.2017 Иѕвођење радова одржавања и заштите  магистралних и регионалних путева и објеката у Републици Српској на период од 2016 до 2020, године, област 11, референца 021/16
10.02.2017 Додатни радови на реализацији пројекта: Извођење радова рехабилитације регионалних путева Р453 Сребреница - Зелени Јадар у дужини од 8,7 км и Р452 Зелени Јадар - Скелани од 1,3 км, референца 087/16
02.02.2017 Услуге годишње техничке подршке Oracle Database Standard Edition - named - user Perpetual, референца 063/16
25.01.2017 Израде измјене стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова са планом парцелације за пројекат: Модернизација рег. пута Р-435, Невесиње - Берковићи, референца 082/16
25.01.2017 Уговор о набавци и сукцесивној испоруци хигијеских средстава и средстава за чишћење
19.01.2017 Набавка личних заштитних средстава, референца 063/16
05.01.2017 Набавка хардверске компоненте за пројекат израде базе података и катастра путева, референца 035/16
16.12.2016 Израде главног пројекта рехабилитације магистралног пута М-4, дионица Приједор - Шарговац, (Приједорска петља), референца 057/16
23.11.2016 Набавка канцеларијског и штампаног материјала - резервисани уговор, референца 061/16
07.10.2016 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској - Област 10, референца 021/16
21.10.2016 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској - Област 9, референца 051/16
21.10.2016 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској - Област 8, референца 051/16
04.10.2016 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској - Област 7, референца 021/16
04.10.2016 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској - Област 6, референца 021/16
04.10.2016 Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској - Област 2, референца 021/16
03.11.2016 Израде снимка изведеног стања и урбанистичко-техничких услова са планом парцелације за локални пут Л-011, референца 053/16
24.10.2016 Израда урбанистичко-техничких услова са планом парцелације за регионални пут Р-476, референца 052/16
28.10.2016 Стручно - технички надзор над изградњом кружне раскснице у Милићима, референца 056/16
27.10.2016 Израда публикације о саобраћајном оптерећењу на магистралној и регионалној путној мрежи Републике Српске, референца 032/16
13.10.2016 Техничке контроле главног пројекта за изградњу заједничког граничног прелаза са приступном саобраћајницом мосту преко ријеке Дрине у Братунцу, референца 048/16
11.10.2016 Ревизија финансијских извјештаја ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука за 2016, годину, референца 046/16
23.09.2016 Извођење радова на изградњи кружне раскрснице у Милићима, референца 044/16
14.09.2016 Израда студије утицаја на животну средину за пројекат изградње регионалног пута Р-477а, референца 043/16
25.08.2016 Израда главног пројекта и урбанистичко-техничких услова са планом парцелације, референца 041/16
24.08.2016 Израда главног пројекта рехабилитације магистралног пута М-6.1, референца 040/16
26.09.2016 Модернизација регионалног пута Р-435, Невесиње-Берковићи, референца 050/16
05.09.2016 Израда главног пројекта рехабилитације магистралног пута М-6, референца 042/16
14.09.2016 Израда главног пројекта рехабилитације магистралног пута М-17, референца 038/16
20.09.2016 Услуга периодичног прегледа запослених, референца 054/16
08.08.2016 Израда Урбанистичко-техничких услова са планом парцелације, референца 045/16
16.08.2016 Провјера безбједности саобраћаја на дијелу магистралне путне мреже Републике Српске за 2016. годину, референца 034/16
04.08.2016 Набавка опреме за бежични приступ интернету, референца 014/16
10.08.2016 Набавка и испорука канцеларијског материјала, референца 037/16
14.07.2016 Вршење мониторинга у току експлоатације у складу са еколошком дозволом, референца 028/16
14.07.2016 Вршење мониторинга у току извођења радова у складу са еколошком дозволом, референца 029/16
14.07.2016 Израда Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе, референца 027/16
14.07.2016 Израда измјене и допуне стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова
14.07.2016 Вршење мониторинга у току извођења радова у складу са еколошком дозволом, референца 030/16
22.06.2016 Прање службених возила ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука за период од годину дана, референца 024/16
13.07.2016 Услуге превентивног и интервентног сервиса и набавка резервних дијелова, референца 022/16
09.06.2016 Ревизија техн. документације за пројекат: Реконструкција моста бр.: 546, референца 020/16
27.06.2016 Израда Стручног мишљења и УТУ са планом парцелације за пројекат "Реконструкција регион. пута Р459а", ?еференца 019/16
16.06.2016 Осигурање возила од аутоодговорности и каско осигурања возила, референца 018/16
29.04.2016 Услуге превентивног и интервентног сервиса и набавка резервних дијелова, референца 010/16
10.05.2016 Набавка рачунара и рачунарске опреме (десктоп радне станице, преносни рачунари, принтери), референца 011/16
10.05.2016 Ревизија финансијских извјештаја ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука, референца 001/16
01.01.2016 Осигурање имовине и колективно осигурање запослених од посљедица несретног случаја, референца 012/16
25.04.2016 Набавка превоз архиве у архивско дјело и сређивање архивске грађе, референца 015/16
05.05.2016 Осигурање имовине и колективно осигурање запослених од посљедица несретног случаја, референца 009/16
30.03.2016 Услуге техн. пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње, референца 072/15
23.02.2016 Израда пројекта изведеног стања (измјена главног пројекта) за изградњу обилазнице Града Бијељине, референца 082/15
21.01.2016 Ревизија техничке документације (главног пројекта) за пројекат "Реконструкција раскрснице у кружну раскрсницу", референца 081/15
11.01.2016 Набавка ручног професионалног GPS уређаја (3 комада), референца 078/15
24.02.2016 Израда УТУ са планом парцелације за пројекат, Реконструкција магистралног пута М-4, референца 076/15
28.01.2016 Ревизија техничке документације за пројекат Изградња моста бр. 289, преко Тобутске ријеке, референца 074/15 <