Штампати
Услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама
Датум: 20.05.2022
 
За 2022. годину  
Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга Периодични систематски преглед запослених
Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга хотелског смјештаја у земљи и иностранству у 2022. години
Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга Стручно усавршавање радника (семинари и сл.) у 2022. години
   
За 2021. годину  
Стручно усавршавање радника (семинари и сл.)
Услуге хотелског смјештаја за 2020. годину
Одговор бр. 2 на захтјев понуђача за појашњење Позива за учешће у јавној набавци услуга "Услуге периодичних љекарских прегледа запослених", референца 011/12
Одговор бр. 1 на захтјев понуђача за појашњење Позива за учешће у јавној набавци услуга "Услуге периодичних љекарских прегледа запослених", референца 011/12
Периодични систематски преглед запослених
Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга хотелског смјештаја у земљи и иностранству у 2021. години
Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга Стручно усавршавање радника (семинари и сл.) у 2021. години
   
За 2019. годину  
Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга Стручно усавршавање радника (семинари и сл.) у 2020. години
Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга хотелског смјештаја у земљи и иностранству у 2020. години
Периодични систематски преглед запослених, референца 125/19
Измијењени позив з достављање понуда у поступку додјеле уговора који за предмет јавне набавке имају Услуге из Анекса II, Адвокатске услуге, референца 022/19
Одлука о одгађању поступка јавне набавке до доношења одлуке по жалби, референца 022/19
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора који за предмет јавне набавке имају услуге из Анекса II. дио Б  Закона о јавним набавкама "Адвокатске услуге", референца 022/19
   
За 2018. годину  
Позив на доставу понуда "Периодичног систематског прегледа запослених", референца 145/18
   
За 2017. годину  
Позив на доставу понуда "Периодичног систематског прегледа запослених", референца 068/17
Оригинални документ можете преузети овдје, референца 008/17
   
За 2016. годину  
Оригинални документ можете преузети овдје, референца 054/16
Оригинални документ можете преузети овдје, референца 031/16
   
За 2015. годину  
 :Оригинални документ можете преузети овдје