Штампати
План јавних набавки за 2020. годину
Датум: 19.08.2020
 
 18.08.2020 III измјена Планa набавки за 2020. годину
 22.07.2020 II измјена Планa набавки за 2020. годину
 19.06.2020 I измјена Планa набавки за 2020. годину
 18.03.2020 План набавки за 2020. годину
 07.02.2020 Привремени план набавки за 2020. годину