Штампати
План јавних набавки за 2022. годину
Датум: 07.02.2022

 

 25.11.2022   План набавки за 2022. годину - измјена и допуна број 4
 28.09.2022   План набавки за 2022. годину - измјена и допуна број 3
 31.08.2022   План набавки за 2022. годину - измјена и допуна број 2
 07.07.2022   План набавки за 2022. годину - измјена и допуна број 1
 14.04.2022   План набавки за 2022. годину
 04.02.2022   Привремени план јавних набавки за 2022. годину